Заштита дјеце од насиља


КОТОР ВАРОШ, 11. ЈУНА – Локални aкциони план за дјецу општине Котор Варош представља план за спровођење Стратегијe заштите дјеце од насиља, занемаривања и злостављања на подручју општине Котор Варош за период 2018. – 2022. године.

Овај документ настао је на иницијативу Коалиције за заштиту дјеце у Котор Варошу, а уз подршку организације World Vision. Oпштина Котор Варош је 2017. године исказала заинтересованост за учешће да у оквиру пројекта „Заштита дјеце и њихово учешће“ који реализују World Vison BiH-ADP Vrbas у сарадњи са Коалицијом за заштиту дјеце Котор Варош, која се састоји од најбитнијих институција, удружења и фактора који у свом формалном и неформалном раду раде са дјецом.

Ову неформалну групу названу Коалицију за заштиту дјеце Котор Варош суфинансира World Vison кроз програм „Заштита дјеце и њихово учешће“. С тим у вези начелник општине Котор Варош Зденко Сакан је формирао радну групу и именовао координатора за израду овог Акционог плана за спровођење Стратегијe заштите дјеце од насиља, занемаривања и злостављања на подручју општине Котор Варош за период 2018. – 2022.

Радна група је била састављена од представника институција и организација које се баве са проблематиком дјеце.

Кроз заједнички рад и сарадњу чланови радне групе предложили су конкретне активности које је у наредном периоду потребно предузети да би се радило на остваривању циљева постављених у наведеној Стратегији.

Саставни дио Локалног акционог плана за дјецу општине Котор Варош је и идентификовање актера који ће бити укључени у спровођење планираних активности, њихових одговорности и хијерархије, као и механизама за оцјењивање и праћење годишњег напретка усмјереног ка резултатима.

Процес израде Локалног акционог плана за дјецу општине Котор Варош вођен је од стране консултанта из организације CEFE BiH.


Hit Counter provided by technology news