За рад угоститељских објеката са музиком уживо неопходно је одобрење

За рад угоститељских објеката са музиком уживо неопходно је одобрење


DSCN7734

КОТОР ВАРОШ, 6. МАРТА
– Након учесталих притужби грађана на рад угоститељских објеката у касним вечерњим часовима, те пуштању гласне музике у локалима, Одсјек за инспекцијске послове и комуналну полицију општине Котор Варош обавјештава власнике угоститељских објеката да ће Комунална полиција општине Котор Варош у наредном периоду контролисати радно вријеме угоститељских објеката као и извођење музике уживо. Подсјећамо да је Одлуком о радном времену угоститељских објеката на подручју општине Котор Варош дефинисано сљедеће радно вријеме:

Члан 6.

a) Ресторани, угоститељски објекти за исхрану и пиће, угоститељски објекти за пиће:
– од 06,00 – 24,00 часа, у зимском и љетном периоду,

б) Ноћни клубови (диско-барови, диско клубови (дискотеке) и ноћни
барови):
– од 21,00 – 03,00 часа, у зимском и љетном периоду.

Члан 7.

Радно вријеме угоститељских објеката из члана 6. продужава се у дане викенда (петак и субота), за 1 (један) сат.
Члан 8.

Изузетак за радно вријеме угоститеских објеката утврђено у члану 6. имају угоститељски објекти, без обзира на врсту, који се налазе у стамбено-пословним објектима колективног становања, за које се утврђује радно вријеме у трајању:

– од 07,00 – 22,00 часа, у зимском периоду и
– од 07,00 – 23,00 часа, у љетном периоду.

Такође је дефинисано да се за извођење музике уживо треба извадити одобрење од стране Одјељења за привреду општине Котор Варош.
Новчаном казном у износу од 800,00 до 4.000 КМ казниће се за прекршај угоститељ као правно лице ако:

– се угоститељски објекат не придржава прописаног и посебног радног времена из члана 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15 и 16. ове одлуке;

– обавља угоститељску дјелатност, а у угоститељском објекту нису испуњени услови за заштиту од буке из члана 14. ове одлуке;
– обавља угоститељску дјелатност у угоститељском објекту, а својим радом ремети јавни ред и мир и комунални ред (став 2. члана 3. ове одлуке);

– обавља угоститељску дјелатност у пословно-стамбеном објекту колективног становања (стамбена зграда), а својим радом ремети кућни ред (став 3. члана 3. ове одлуке);

– на улазу у угоститељски објекат није видно истакнута обавијест о радном времену (члан 4. ове одлуке);

– изводи или емитује музику супротно одредби члана 22. ове одлуке;

– не прибави одобрење Одјељења за привреду и друштвене дјелатности прије извођења живе музике у одговарајућем угоститељском објекту или за одржавање концерта естрадног садржаја на масовним скуповима из члана 23. ове одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана, новчаном казном у износу од 200,00 до 1.000,00 КМ казниће се одговорно лице, у правном лицу.
За прекршај из става 1. овог члана, новчаном казном у износу од 400,00 до 2.000,00 КМ казниће се угоститељ као самостални предузетник.

Одсјек за инспекцијске послове и
комуналну полицију општине Котор Варош


Hit Counter provided by technology news