ИНФОРМАЦИЈА О ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ


У складу са чланом 21. став (1) . тачка ц) и члана 28. став (4) Закона о јавним набавкама (”Службени гласник БиХ9, број:39/14), обавјештавамо вас да Општина Котор Варош, као уговорни орган има намјеру провести преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци за ”Извођење додатних радова за одржавање локалних путева, некатегорисаних путева и улица у насељу са макадамским коловозом” са понуђачем, изабраним за основни уговор број: 02/5-404-17/17 од 07.04.2017. године, ”ВРБАЊА ШУМЕ” д.о.о. Котор Варош. Тендерска документација за наведену набавку доступна је на увид свим заинтересованим понуђачима сваким радним даном, у просторијама Општине Котор Варош, канцеларија 17 закључно са 27.11.2017. године.

Обвављено 23.11.2017. године


Hit Counter provided by technology news