Kultura

Kultura


Kultura je bitan segment koji unapređuje kvalitet lokalnog života, te omogućuje mladim i kreativnim osobama da se ispolje na određene načine. Stoga je stvaranje materijalnih pretpostavki za kulturnu djelatnost izazov sa kojim će se opština Kotor Varoš susretati u narednom periodu.

Na području opštine Kotor Varoš djeluju dvije ustanove kulture: Centar za kulturu i informisanje i Narodna biblioteka u Kotor Varošu. Pored ustanova kulture, svoj doprinos bogatom kulturnom životu i opštem razvoju kulture daju i udruženja građana: SPKD „Prosvjeta“, KUD „Sloga“, Etno grupa „Žubor“, Dramska sekcija „Omladinska scena“ i UG „Pokret za Kotor Varoš“. I pored toga što su ustanove kulture postigle u svom radu značajne rezultate, evidentni su i mnogi problemi, koji otežavaju rad. U pravilu, to su problemi sa finansijskim sredstvima i neadekvatnim prostorom u kome djeluju. Nepostojanje pozorišta je veliki nedostatak, koji se kompenzuje gostovanjima u prostoru bioskopa.