Obavještenje za lica koja dolaze iz inostranstva

Obavještenje za lica koja dolaze iz inostranstva


KOTOR VAROŠ, 18. MAJA – Republički štab za vanredne situacije je donio je zaključak kojim se licu koje je ušlo u Republiku Srpsku radi sahrane užeg člana porodice dozvoljava kretanje bez ograničenja do 72 časa nakon ulaska u Republiku Srpsku.

Ova lica su obavezna predočiti negativan rezultat testiranja na virus korona, koji nije stariji od 72 časa, i dokument kojim se potvrđuje srodstvo sa preminulim.

Republički inspektor evidentira lice prilikom ulaska u Republiku Srpsku, a lice je obavezno da se prijavi nadležnoj opštinskoj komunalnoj policiji prije napuštanja mjesta boravka na brojeve telefona 066/342-702 i 066/783-483.


Hit Counter provided by technology news