Poziv građanima za prijavu štete


KOTOR VAROŠ, 15. MAJA – Načelnik opštine Kotor Varoš imenovao je danas komisije za procjenu šteta nastalih od poplava u proteklim danima na stambenim objektima, putevima, mostovima, u oblasti poljoprivrede i na vodovodima i kanalizaciji.

Zadatak komisija je da na području opštine Kotor Varoš snime stanje nastalih šteta usljed poplava, o istoj sačini zapisnik sa fotografijama i napravi procjenu štete.

Pozivaju se građani da najkasnije do 22.05.2019. godine (srijeda) prijave nastalu štetu u opštinskoj službi Civilne zaštite, kako bi komisija procijenila nastalu štetu i utvrdila lokaciju objekata.

Šteta se prijavljuje na broj telefona 051/785-108 ili 065/286-723, odgovorno lice Gostimir Milić, rukovodilac službe Civilne zaštite.


Hit Counter provided by technology news