Постављена питања Позивном центру ”Система 48” у периоду од 26.06.2017. до 03.07.2017. године.


Постављена питања Позивном центру ”Система 48” у периоду од 26.06.2017. до 03.07.2017. године.
Датум пријема: 26.06.2017. год. Вријеме пријема: 12:00 часова

Питање: Када ће се средити купалиште Бјелине? Зарасло је у траву, запрљано смећем. Углавном у очајном је стању. Љето је наступило, као и сезона купања. Хвала.

Датум одговора: 27.06.2017.год. Вријеме одговора: 11:00 часова

Одговор: КП „Бобас“ је задужено за одржавање градског купалишта Бјелине. Радници овог предузећа редовно купе смеће на поменутој локацији, а због квара на тримерима нису били у могућности да косе траву. До краја седмице ће и трава бити покошена, а захваљујући пројекту који ће заједнички реализовати општина Котор Варош и УНДП биће санирана оштећења на пјешачкој стази и обалоутврди која су настала током мајских поплава 2014. године.

Такође, биће санирано шеталиште и обалоутврда испод Градског трга, као и примарни канализациони вод.
___________________________________________________________________

Постављена питања Позивном центру ”Система 48” у периоду од 27.03.2017. до 03.04.2017. године.
Датум пријема: 28.03.2017. год.

Вријеме пријема: 12:00 часова

Питање: Да ли у општини постоји Привредни савјет, колико је до сада одржао сједница и да ли је до сада показао неку иницијативност како би помогао привреди у Котор Варошу?

Датум одговора: 28.03.2017.год.

Вријеме одговора: 16:00 часова

Одговор: Привредни савјет је, рјешењем начелника општине, основан као стручно и савјетодавно тијело извршне власти општине Котор Варош 31.03.2016. године. Броји 23 члана и до сада је одржао четири сједнице. Записнике са сједница можете пронаћи у рубрици Привреда, подрубрика Привредни савјет, на сајту општине Котор Варош.
_______________________________________________________________________
Постављена питања Позивном центру ”Система 48” у периоду од 06.03.2017. до 13.03.2017. године.

Датум пријема: 06.03.2017. год.

Вријеме пријема: 12:00 часова

Питање: Молим вас да ми одговорите када ће бити ријешено питање паркинга испред кафане XL? Наиме испред поменуте кафане возила су паркирана тако да заузимају тротоар којим се крећу пјешаци а и крше закон о безбиједности саобраћаја јер ометају и возаче и пјешаке приликом изласка из улице Ђуре Јакшића на главну улицу. На том мјесту већ су се дешавали инциденти управо због наведеног проблема.

Датум одговора: 06.03.2017.год.

Вријеме одговора: 16:00 часова

Одговор: У питању је приватни, а не јавни паркинг. Саобраћајна полиција је дужна да регулише саобраћај у граду уколико не постоји одговарајућа саобраћајна сигнализација и упозори на неправилно паркирање које угрожава безбиједност свих учесника у саобраћају.

Датум пријема: 06.03.2017. год.

Вријеме пријема: 12:00 часова

Питање: Да ли ће се поново успоставити аутобуска линија за Крушево Брдо.

Датум одговора: 06.03.2017.год.

Вријеме одговора: 16:00 часова

Одговор: Превоз-Голуб је овлаштени превозник лица на територијалном подручју општине Котор Варош. По ријечима надлежних у овом предузећу у скорије вријеме неће бити успостављена аутобуска линија Котор Варош – Крушево Брдо.

_______________________________________________________________________

Датум пријема: 31.1.2017. год. Вријеме пријема: 16:00Питање: Зашто није извршено одговарајуће зимско чишћење споредних улица у МЗ Котор Варош као и у осталим МЗ у периоду од 5. до 9. јануара 2017. године када је пала велика количина снијега, те ко је одговоран за наведену ситуацију. Општинска управа или фирма која је добила посао путем јавних набавки?

Датум одговора: 1.2.2017.год.

Вријеме одговора: 11:00

Одговор: Екипе зимске службе су у том периоду биле даноноћно на терену и чистиле су снијег на свим путним правцима у складу са приоритетима. Саобраћајнице првог приоритета су очишћене на вријеме, док су се остале чисте према програму рада. Изразито ниске температуре и снијег, који је непрестано падао, су стварали додатне потешкоће, али сви путни правци на подручју МЗ Котор Варош и осталих мјесних заједница су у том временском периоду били проходни и није било већих застоја у саобраћају, иако се он одвијао отежано.

_______________________________________________________________________

Постављена питања Позивном центру ”Система 48” у периоду од 08. до 15. децембра 2016. године.

Датум пријема: 12.12.2016. год. Вријеме пријема: 16:30 Питање: Зашто локална власт не рјешава питање расвјете у Масловарама која не ради мјесецима? Да ли ћете преузети одговорност уколико нечије дијете страда крећући се цестом која није освијетљена ?

Датум одговора: 13.12.2016.год.

Вријеме одговора: 09:30

Одговор: Начелник општине је упознат са чињеницом да један дио расвјете не ради у највећој Мјесној заједници на подручју општине, али и са податком да расвјета не ради у МЗ Липље, Подбрђе и Дабовци. Средства за одржавање уличне расвјете су исцрпљена за текућу годину, а након усвајања буџета за 2017. годину кренуће се у рјешавање приоритета када је у питању проблем расвјете на подручју општине Котор Варош.

Датум пријема: 12.12.2016. год.
Вријеме пријема: 12:14
Питање:
Да ли је општина донијела Одлуку о висини стопе пореза на непокретност за производну дјелатност за 2017. годину, и ако јесте колика ће бити стопа у наредној години?

Датум одговора: 12.12.2016.год.
Вријеме одговора: 13:00
Одговор: Општина Котор Варош ће Одлуку о висини стопе за непокретност за производну дјелатност за 2017. годину донијети на редовном скупштинском засједању 30. децембра 2016. године.

________________________________________________________________________

Постављена питања Позивном центру ”Система 48” у периоду од 07. до 14. новембра 2016. године.

Датум пријема: 9.11.2016. год.
Вријеме пријема: 09:03
Питање: Хоће ли се поново увести Пројекат организације Мозаик који се назива ОМЛАДИНСКА БАНКА у овој години?

Датум одговора: 10.11.2016.год.
Вријеме одговора: 08:41
Одговор: у  наредном  периоду  очекујемо  контакте  са  представницима Фондације  “МОЗАИК”  око  евентуалног  наставка  сарадње  на Програму “ОМЛАДИНСКА БАНКА”, о исходу разговора јавност ће бити накнадно обавијештена

Датум пријема: 9.11.2016. год.
Вријеме пријема: 09:03
Питање: Колико незапослених радника има у овом моменту на евиденцији Бироа за запошљавање на подручју општине Котор Варош?

Датум одговора: 10.11.2016.год.
Вријеме одговора: 08:41
Одговор: Према извјештају Бироа за запошљавање из Котор Вароша, закључно са 30.10.2016. године на евиденцији Бироа има укупно 2541 лице.

Датум пријема: 9.11.2016. год.
Вријеме пријема: 09:03
Питање: Када је планирано објављиваље Конкурса за стипендије?

Датум одговора: 10.11.2016.год.
Вријеме одговора: 08:41
Одговор: Расписивање конкурса за стипендије за школску 2016/17 годину је планирано одмах након усвајања Буџета општине Котор Варош за исту годину. Усвајање Буџета је планирано у јануару наредне године, а Јавни конкурс ће бити објављен на Инфо табли општине Котор Варош као и на званичној интернет презентацији Општине (www.opstinakotorvaros.com), информације можете добити и позивом на број 051/784-230.

________________________________________________________________________

Постављена питања Позивном центру ”Система 48” у периоду од 16. до 22. јуна 2016. године.

Датум пријема: 16.06.2016. год.
Вријеме пријема: 08:55
Питање: Да ли надлежна општинска служба има у плану предузимање законом предвиђених мјера против особа које у градском подручју узгајају домаће животиње?

Датум одговора: 17.06.2016.год.
Вријеме одговора: 09:30
Одговор: Служба комуналне полиције општине Котор Варош сходно овлаштењима прописаним одредбама Одлуке о условима и начину држања домаћих животиња врши надзор над примјеном предметне одлуке. Постоје подручја у којима је држање забрањено и подручја у којима је уз испуњење прописаних услова дозволјено. Полиција је у више случајева већ поступала, неки су у току вођења управног поступка.

Датум пријема: 16.06.2016. год.
Вријеме пријема: 08:45
Питање: У улици Стефана Немање на двије локације, код ламела и послије кафе бара „ЕX“ налазе се оштећени „лежећи полицајци“ који угрожавају безбједност учесника у саобраћају. Када ће тај проблем бити ријешен?
Датум одговора: 17.06.2016.год.
Вријеме одговора: 12:20
Одговор: Надлежне службе ће санирати, односно извршити поправку лежећих полицајаца по обезбјеђењу потребних материјалних средстава.

Датум пријема: 16.06.2016. год.
Вријеме пријема: 09:05
Питање: Да ли ће корисници услуга Центра за социјални рад Котор Варош, који су претрпјели штете од недавних поплава имати додатну врсту помоћи од ове установе?
Датум одговора: 18.06.2016.год.
Вријеме одговора: 08:37
Одговор: У буџету Центар за социјални рад Котор Варош нема предвиђена средства за 2014. годину за додатне врсте помоћи, мађутим за кориснике услуга Центра за социјални рад који су претрпјели штете од поплава изнаћи ће се начин да се у складу са могућностима помогне кроз једнократне новчане помоћи.

Датум пријема: 18.06.2016. год.
Вријеме пријема: 10:00
Питање: Какав је статус старе зграде поред споменика палим борцима ВРС и шта локална управа има у плану са истом?
Датум одговора: 20.06.2016.год.
Вријеме одговора: 09:25
Одговор: Зградом располаже општина Котор Варош, а просторно планском документацијом планирано је да се објекат уклони.

Датум пријема: 20.06.2016. год.
Вријеме пријема: 14:45
Питање: Занима ме у чијем су власништву билборди у нашем граду и да ли локална управа има у плану да постави још билборда и колико?
Датум одговора: 21.06.2016.год.
Вријеме одговора: 11:45
Одговор: У току је израда докумената просторног уређења, на основу којих ће се приступити изради спроведбених докумената, који ће регулисати задржавање постојећих и предвидјети изградњу нових рекламних билборда. Тренутно не постоје подаци о локацији нових рекламних билборда.

________________________________________________________________________

Постављена питања Позивном центру “Система 48“ у периоду од 9. јуна до 15. јуна 2016.године

Датум пријема: 09.06.2016. год.
Вријеме пријема: 10:26
Питање:На који начин група грађана може покренути иницијативу за разматрање одређеног захтјева на сједници Скупштине Oпштине Котор Варош?
Датум одговора:10.06.2016.год.
Вријеме одговора:12:33
Одговор:Чланом 111. Пословника о раду СО Котор Варош поступак за доношење одлука и других аката СО, покреће се иницијативом за доношење аката, која мора да садржи разлоге за њено покретање Иницијатива треба садржавати правни основ за доношење одређеног акта СО, уколико је тај основ познат покретачу иницијативе. Чланом 112. Пословника прописано је да се иницијатива упућује педсједнику СО који је доставља начелнику Општине на разматрање. Начелник је дужан у року од 30 дана размотрити иницијативу ио свом ставу обавјестити СО.

Датум пријема: 09.06.2016. год.
Вријеме пријема: 12:45
Питање:Занима ме исправност воде у школама на подручју наше општине и мјесних заједница и да ли је контрола истих вршена након недавних полава?
Датум одговора:10.06.2016.год.
Вријеме одговора:08:40
Одговор:Општински здравствено санитарни инспектор у сарадњи са ЈУ Дом здравља „Свети Пантелејмон“ Котор Варош извршио је 20.5.2016. године узорковање воде локалних-школских водовода, самим тим према налазу Института за јавно здравство Бања Лука узорци водовода Ободник, Шипраге, Забрђе, Вагани и Масловаре не задовољавају критерије здравствене исправности и нису за употребу, а узорци водовода у Врбањцима и Грабовици су здравствено исправни.

Датум пријема: 09.06.2016. год.
Вријеме пријема: 19:16
Питање:Занима ме када ће бити познати резултати и реализација одобрених пројеката АSB?
Датум одговора: 10.06.2016.год.
Вријеме одговора:12:25
Одговор:Комисија за одабир пројеката је извршила избор пројеката, а листа одобрених пројеката је објављена на Инфо табли у згради општинске управе Котор Варош. У наредном периоду је планирано и потписивање уговора као и реализација одобрених пројеката.

Датум пријема: 10.06.2016. год.
Вријеме пријема: 12:55
Питање:Да ли Општина Котор Варош има потписан уговор са надлежном републичком институциом који регулише проблематику запрашивања комараца на подручју наше општине?
Датум одговора:12.06.2016.год.
Вријеме одговора:08:45
Одговор:Општина Котор Варош има потписан уговор са Министарством здравља и социјалне заштите, а у оквиру тог споразума предвиђено је да агенцијска кућа ЕКО – БЕЛ обави запрашивање комараца на подручју наше општине током наредне седмице.

Датум пријема: 10.06.2016. год.
Вријеме пријема: 15:05
Питање:Колико ће ове године из буџета Општине бити издвојено за невладин сектор у Котор Варошу?
Датум одговора:12.06.2016.год.
Вријеме одговора:14:19
Одговор:Буџетом општине Котор Варош за 2016. годину за НВО сектор ће бити издвојено 13.000 КМ. Од тих средстава 8.000 КМ је предвиђено за ставку Удружења грађана и 5.000 КМ је предвиђено за Јавни позив који општина Котор Варош расписује за непрофитне организације.

Датум пријема: 11.06.2016. год.
Вријеме пријема: 08:14
Питање:Гдје се у граду Котор Варошу могу организовати јавни скупови и каква је процедура за организовање истих?
Датум одговора:12.06.2016.год.
Вријеме одговора:08:55
Одговор:Одлуком о одређивању простора примерених за одржавање јавних скупова Скупштине општине Котор-Варош, одређене су следеће површине: простор Трга Српске палих бораца Котор-Варош; простор испред Центра за културу, спорт иинформисање Котор Варош, простор купалишта,“Бјелине”,простор испред хотела,, СТ.Петар “,и други простори кији имају услове за окупљање већег броја грађана (стадиони, игралишта, дворане и др. одговарајући простори.

Датум пријема: 11.06.2016. год.
Вријеме пријема: 13:15
Питање: Да ли у основним школама на подручју општине Котор Варош наставу изводе наставници који су за то оспособљени и колико, према подацима надлежних општинских служби, у основним школама ради наставника или учитеља који немају одговарајуће квалификације?
Датум одговора:13.06.2016.год.
Вријеме одговора:12:48
Одговор:Настава у свим основним школама на подручју општине Котор Варош се одвија са стручним наставницима, а нестручно заступљена настава у све три основне школе на подручју Општине је из предмета као што су математика, физика, техничко васпитање и руски језик.

Датум пријема: 13.06.2016. год.
Вријеме пријема: 09:05
Питање: Да ли ће родитељи дјеце из поплавама најугроженијих подручја општине Котор Варош имати одређене бенифиције приликом уписа дјеце у вртић?
Датум одговора:13.06.2016.год.
Вријеме одговора:14:09
Одговор:Доношење Одлуке о субвенционирању боравка дјеце у Вртићу из поплавама угроженх подручја општине Котор Варош у надлежности је Оснивача предшколске установе, односно Скупштине општине Котор Варош. Дјеца из породица са поплављених подручја општине имају предност при упису у Вртић.


Hit Counter provided by technology news