Privredni savjet pozitivno o usvojenom budžetu


KOTOR VAROŠ, 23. FEBRUARA – Na današnjoj redovnoj sjednici Privrednog savjeta opštine Kotor Varoš načelnik opštine Zdenko Sakan je upoznao članove da su odbornici Skupštine opštine usvojili budžet za 2021. godinu u iznosu od 9.220.000,00 KM i manji je za 80.000,00 KM ili 0,86% od početnog budžeta (9.300.000,00 KM) a za 2.620.000,00 KM ili 22,13% od usvojenog Rebalansa (11.840.000,00 KM) za 2020. godinu.

Sakan je naglasio da su prihodi od PDV-a u prošloj godini bili manji za 550.000 KM, a na tu činjenicu je uticala pandemija virusa korona.

Takođe značajan je i pad prihoda od takse po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata, što automatski znači realizaciju manjeg broja kapitalnih investicija“, poručio je Sakan.

IMG-d4802c6814712ec4cb1deae216b219b0-V

Bilo je predviđeno da se izdvoji 30.000 KM za rješavanje problema funkcionisanja grijanja u sportskoj dvorani, ali zbog smanjenog priliva sredstava i složene ekonomske situacije taj problem biće u razmatranju kada se steknu bolji uslovi.

Razmatrajući mjere podsticaja načelnik Odjeljenja za privredu Srđan Ćorić je istakao da su u ovogodišnjem budžetu predviđene subvencije za poljoprivredne proizvođače pojedince u iznosu od 30.000 KM.

Direktor Komunalnog preduzeća „Bobas“ Slobodan Jurić je rekao da je kvalitet komunalnih usluga na visokom nivou, te da nije bilo isključenja vode u protekle četiri godine.

Gledajući cijenu komunalnih usluga za domaćinsta ona je među deset najnižih u Republici Srpskoj. Uspjeli smo staviti u funkciju sokolinski vodovod, postavili smo par zonskih ventila, a stvorili smo mogućnost da veće privredne potrošače snabdijevamo sa dvije strane“, naglasio je Jurić.

IMG-64addf0823809519216d5db9ac4c9b70-V

Članovi Privrednog savjeta opštine Kotor Varoš su razmatrali nacrt odluka o komunalnim i administrativnim taksama i naknadama, kao i informaciju o stanju i statusu prostorno-planske dokumentacije na području opštine.


Hit Counter provided by technology news