Sastanak Razvojnog tima za izradu Strategije razvoja opštine


KOTOR VAROŠ, 23. SEPTEMBRA – U skladu sa Zakonom o strateškom planiranju i upravljanju razvojem u Republici Srpskoj i relevantnim podzakonskim aktima, načelnik Opštine je donio Odluku o izradi Strategije razvoja Opštine Kotor Varoš za period 2022-2028. godine, kao prvi korak u iniciranju procesa planiranja lokalnog razvoja koji će biti zasnovan na principima održivog razvoja i socijalne uključenosti.

IMG-89dfaf18b18ced8a302c6bfc35a82d46-V

Imenovan je Razvojni tim kao operativno, izvršno i koordinaciono tijelo, koje je zaduženo za vođenje procesa planiranja na nivou opštine i predstavlja komunikacijsku vezu sa drugim tijelima i akterima na nivou lokalne zajednice.

IMG-c2ec650950a401ba106e2ac1c40ac177-V

Danas je održan uvodni sastanak Razvojnog tima uz konsultantsku podršku ILDP projekta, zajedničkog projekta Vlade Švicarske i UNDP-a u BiH, na kome su predstavljena struktura i koraci u procesu izrade strateškog dokumenta.


Hit Counter provided by technology news