Јавни позив за додјелу средстава подршке у оквиру Пројекта за подршку привредним друштвима у активностима обуке радне снаге, увођења, сертификације и ресертификације стандарда квалитета и приступа тржиштима


БАЊА ЛУКА, 14. МАЈА – Пројекат подршке намијењен је малим и средњим предузећима (привредним друштвима), групи привредних друштава или организацијама које врше услугу за привредна друштва (нпр. центри за обуку, развојне агенције, и сл.) која послују у сектору дрвопрераде, металопрераде, или текстила/обуће за суфинансирање сљедећих активности:
• Обуке радне снаге кроз програме доквалификације, преквалификације или кроз ангажман консултаната/тренера за одређену област,
• Увођење, сертификација или ресертификација система управљања квалитетом и/или производа,
• Приступ тржиштима, односно активности које ће директно утицати на повећање обима продаје и извоза (нпр. израда промотивних материјала, излагања на сајмовима, Б2Б, и сл.)
Горе наведене активности морају бити имплементиране у периоду од 01. јуна – 15. новембра 2018. год., како би се могла извршити селекција додатних предузећа планирана за новембар 2018. године.
Инфо дан за заинтересована предузећа из наведених сектора биће одржан у петак, 18. маја, у 11 часова, у просторијама Привредне коморе Републике Српске.
Све додатне информације се могу добити на линку https://komorars.ba/javni-poziv-za-dodjelu-sredstava-podrske-u-okviru-projekta-za-podrsku-privrednim-drustvima-u-aktivnostima-obuke-radne-snage-uvodenja-sertifikacije-i-resertifikacije-standarda-kvaliteta-i-pristupa-tr/


Hit Counter provided by technology news