Javni poziv organizacijama civilnog društva i sportskim organizacijama


KOTOR VAROŠ, 17. MAJA – Opština Kotor Varoš poziva sve organizacije civilnog društva (OCD) / nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine i sportske organizacije sa područja opštine Kotor Varoš da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima Opštine Kotor Varoš, iz slijedećih prioritetnih oblasti:

1. Podrška aktivnostima u oblasti zaštite i očuvanja životne sredine i djelovanje u katastrofama
2. Podrška aktivnostima mladih na promociji kulture i očuvanju tradicije
3. Podrška aktivnostima iz oblasti omladinskog organizovanja i zaštite prava djece
4. Podrška aktivnostima na promociji i razvoju sporta i sportske rekreacije

Ukupan iznos sredstava za odobrene projekte organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama je 10.000,00 KM (po projektu od 500,00 KM do 1.000,00 KM ), kao i 6.000,00 KM (po projektu od 500,00 KM – 1.000,00 KM) na osnovu Sporazuma opštine Kotor Varoš i organizacije Vorld vižn BiH, kojim se sufinansiraju projekti koji tretiraju zaštitu prava djece i koji su u skladu sa Lokalnim akcionim planom za djecu opštine Kotor Varoš za period od 2018.-2022. godine.

Ukupan iznos sredstava za odobrene projekte sportskim organizacijama je 10.000,00 KM (po projektu od 500,00 KM do 1.000,00 KM).
Dužina trajanja svakog projekta može biti od 1 do 2 mjeseca. Projekti se trebaju provesti u periodu od 01.07.2019. godine do 31.08.2019. godine.

Rok za predaju aplikacija je 27.05.2019. godine, do 15 časova, a sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranici Opštine Kotor Varoš u rubrici Javni pozivi.


Hit Counter provided by technology news