Извјештај о раду Позивног центра “Система 48“ у периоду од 9. јуна до 15. јуна 2014.године


Датум пријема: 09.06.2014. год.
Вријеме пријема: 10:26
Питање:На који начин група грађана може покренути иницијативу за разматрање одређеног захтјева на сједници Скупштине Oпштине Котор Варош?

Датум одговора:10.06.2014.год.
Вријеме одговора:12:33
Одговор:Чланом 111. Пословника о раду СО Котор Варош поступак за доношење одлука и других аката СО, покреће се иницијативом за доношење аката, која мора да садржи разлоге за њено покретање Иницијатива треба садржавати правни основ за доношење одређеног акта СО, уколико је тај основ познат покретачу иницијативе. Чланом 112. Пословника прописано је да се иницијатива упућује педсједнику СО који је доставља начелнику Општине на разматрање. Начелник је дужан у року од 30 дана размотрити иницијативу ио свом ставу обавјестити СО.

Датум пријема: 09.06.2014. год.
Вријеме пријема: 12:45
Питање:Занима ме исправност воде у школама на подручју наше општине и мјесних заједница и да ли је контрола истих вршена након недавних полава?

Датум одговора:10.06.2014.год.
Вријеме одговора:08:40
Одговор:Општински здравствено санитарни инспектор у сарадњи са ЈУ Дом здравља „Свети Пантелејмон“ Котор Варош извршио је 20.5.2014. године узорковање воде локалних-школских водовода, самим тим према налазу Института за јавно здравство Бања Лука узорци водовода Ободник, Шипраге, Забрђе, Вагани и Масловаре не задовољавају критерије здравствене исправности и нису за употребу, а узорци водовода у Врбањцима и Грабовици су здравствено исправни.

Датум пријема: 09.06.2014. год.
Вријеме пријема: 19:16
Питање:Занима ме када ће бити познати резултати и реализација одобрених пројеката АSB?

Датум одговора: 10.06.2014.год.
Вријеме одговора:12:25
Одговор:Комисија за одабир пројеката је извршила избор пројеката, а листа одобрених пројеката је објављена на Инфо табли у згради општинске управе Котор Варош. У наредном периоду је планирано и потписивање уговора као и реализација одобрених пројеката.

Датум пријема: 10.06.2014. год.
Вријеме пријема: 12:55
Питање:Да ли Општина Котор Варош има потписан уговор са надлежном републичком институциом који регулише проблематику запрашивања комараца на подручју наше општине?

Датум одговора:12.06.2014.год.
Вријеме одговора:08:45
Одговор:Општина Котор Варош има потписан уговор са Министарством здравља и социјалне заштите, а у оквиру тог споразума предвиђено је да агенцијска кућа ЕКО – БЕЛ обави запрашивање комараца на подручју наше општине током наредне седмице.

Датум пријема: 10.06.2014. год.
Вријеме пријема: 15:05
Питање:Колико ће ове године из буџета Општине бити издвојено за невладин сектор у Котор Варошу?

Датум одговора:12.06.2014.год.
Вријеме одговора:14:19
Одговор:Буџетом општине Котор Варош за 2014. годину за НВО сектор ће бити издвојено 13.000 КМ. Од тих средстава 8.000 КМ је предвиђено за ставку Удружења грађана и 5.000 КМ је предвиђено за Јавни позив који општина Котор Варош расписује за непрофитне организације.

Датум пријема: 11.06.2014. год.
Вријеме пријема: 08:14
Питање:Гдје се у граду Котор Варошу могу организовати јавни скупови и каква је процедура за организовање истих?

Датум одговора:12.06.2014.год.
Вријеме одговора:08:55
Одговор:Одлуком о одређивању простора примерених за одржавање јавних скупова Скупштине општине Котор-Варош, одређене су следеће површине: простор Трга Српске палих бораца Котор-Варош; простор испред Центра за културу, спорт иинформисање Котор Варош, простор купалишта,“Бјелине”,простор испред хотела,, СТ.Петар “,и други простори кији имају услове за окупљање већег броја грађана (стадиони, игралишта, дворане и др. одговарајући простори.

Датум пријема: 11.06.2014. год.
Вријеме пријема: 13:15
Питање: Да ли у основним школама на подручју општине Котор Варош наставу изводе наставници који су за то оспособљени и колико, према подацима надлежних општинских служби, у основним школама ради наставника или учитеља који немају одговарајуће квалификације?

Датум одговора:13.06.2014.год.
Вријеме одговора:12:48
Одговор:Настава у свим основним школама на подручју општине Котор Варош се одвија са стручним наставницима, а нестручно заступљена настава у све три основне школе на подручју Општине је из предмета као што су математика, физика, техничко васпитање и руски језик.

Датум пријема: 13.06.2014. год.
Вријеме пријема: 09:05
Питање: Да ли ће родитељи дјеце из поплавама најугроженијих подручја општине Котор Варош имати одређене бенифиције  приликом уписа дјеце у вртић?

Датум одговора:13.06.2014.год.
Вријеме одговора:14:09
Одговор:Доношење Одлуке о субвенционирању боравка дјеце у Вртићу из поплавама угроженх подручја општине Котор Варош у надлежности је Оснивача предшколске установе, односно Скупштине општине Котор Варош. Дјеца из породица са поплављених подручја општине имају предност при упису у Вртић.

 


Hit Counter provided by technology news