Završen ljetni kamp Crvenog krsta „Tovladić 2019“


KOTOR VAROŠ, 6. JULA – 15. Međuopštinski kamp Crvenog krsta, koji je ove godine okupio 40 kampera iz Kotor Varoša, Prnjavora i Kovina, svečano je zatvoren uz podjelu diploma najuspješnijim učesnicima i instruktorima, koji su se proteklih sedam dana sticali znanja putem kurseva i radionica.

Ovogodišnji kamp imao je za cilj da kroz organizovanje škole podmlatka i omladine Crvenog krsta obuhvati veći broj djece – polaznika sa područja Prnjavora, Kotor Varoša i Kovina. Znanja stečena u ovom kampu pomoći će mladima da još bolje rade u svojim sredinama, naročito u školskoj organizaciji Crvenog krsta, dajući svoj doprinos na ukupnom jačanju zajednice.

Ana Kalamanda, upravnik kampa, nam je rekla da će polaznici pamtiti ovaj kamp po radionicama i kursevima, jer su stekli su nova znanja o Ženevskim konvencijama, Anri Dinanu i samom pokretu Crvenog krsta, ali i po druženju i prijateljstvu sa drugim kamperima.

Kamp 2

Po riječima Lare Višnjić, najuspješnijeg učesnika kampa, organizacija je bila na visokom novou, a znanja stečena iz prve pomoći, realističkog prikaza povreda i oboljenja, animacije, diseminacije i reproduktivnog zdravlja, mnogo će značiti svim polaznicima u njihovim daljim aktivnostima.

Pored kurseva pružanja prve pomoći za mlade crvenokrstaše su bile organizovane i kreativne radionice i brojna predavanja.

Kamp 3

Načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan je istakao da ovaj kamp ima dugu tradiciju i da će opština uvijek pomagati ovakve aktivnosti.

Ovaj kamp je nastao kao stalna težnja opštinske organizacije Crvenog krsta Kotor Varoš da obezbijedi prostor na kojem će mladi crvenokrstaši moći sticati nova znanja i vještine, učiti se humanosti i solidarnosti. Kroz ovaj kamp je u proteklih petnaest godina prošlo preko dvije hiljade učesnika, a opština će nastaviti da podržava organizaciju kampa koji ima međunarodni karakter“, rekao je Sakan.


Hit Counter provided by technology news