Pitajte Načelnika


Vaše ime (obavezno)

Vaša email adresa (obavezno)

Tema

Vaše pitanje

…………………………………………………………………………………………………………………….

ODGOVORI

Poštovani načelniče,
Da li ste nešto učini po pitanju povezivanja opštine Kotor Varoš sa gradom Banjaluka brzom cestom? Takođe, glavna gradska ulica je u katastrofalnom stanju i da li će ona biti asfaltirana
Unaprijed hvala

Dragan Popović, MZ Kotor Varoš 02.07.2019.

Poštovani Dragane, u vezi sa Vašim primjedbama podsjećam Vas da je u septembru 2017. godine prilikom posjete našoj opštini ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić obećao da će u prošloj godini biti asfaltirano tri kilometra magistralnog puta u Kotor Varošu, odnosno postavljanje novog asfalta, jer je projekat sanacije i rekonstrukcije gradske vodovodne mreže i proširenje kanalizacione mreže završen. Međutim, do realizacije tog projekta nije došlo, a mi smo ponovo uputili zahtjev JP „Putevi RS“, kako bi dobili odgovor na ovo pitanje. U odgovoru stoji da ovaj projekat nije uvršten u plan kapitalnih investicija za 2019. godinu. Hvala na razumijevanju.
…………………………………………………………………………………………………………………….

Poštovani načelniče,
Kada će se put koji vodi do groblja u selu Podosoje nasuti i popraviti, pošto je u dosta lošem stanju?
Unaprijed hvala

Dragana Milojčić, 02.07.201

Poštovana Dragana, nasipanje i održavanje lokalnih puteva je u nadležnosti opštine i problem koji ste apostrofirali je nedavno riješen na zadovoljstvo mještana sela Podosoje. Hvala na razumijevanju i strpljenju!
…………………………………………………………………………………………………………………….

Poštovani načelniče,
Kada će se popraviti put za park prirode Srpska Duboka i vodopad „Skakavac“
Unaprijed hvala

Tomislav Dubočanin, 02.07.2019.

Poštovani Tomislave, u toku su radovi na redovnom održavanju i nasipanju puteva na području opštine, tako da će i put na ovom potezu u MZ Grabovica biti uskoro saniran. Hvala na razumijevanju!
…………………………………………………………………………………………………………………….

Poštovani načelniče,
Molimo Vas da mi odgovorite zašto još uvijek nema redovnog prevoza putnika za MZ Vagani?
Ovo pitanje je neophodno riješiti zbog srednjoškolaca i radnika koji nemaju redovan prevoz. Riječ je o redovnoj liniji firme „Prevoz Golub“, a servisira ju prevoznik Mile Kretić.
Unaprijed hvala

Ranko Gavrilović, MZ Vagani 23.02.2018.

Poštovani Ranko, u vezi sa Vašim primjedbama i primjedbama stanovništva MZ Vagani i naselja Ravne, mi smo uputili dopis firmi „Prevoz Golub“ u kojem insistiramo da se pridržavaju registrovanog reda vožnje na liniji Kotor Varoš – Vagani, kako bi potrebe usluga prevoza stanovništva sa pomenutog područja bile zadovoljene. Hvala na razumijevanju.

…………………………………………………………………………………………………………………….

Poštovani načelniče,
Interesuje me cijena poljoprivrednog zemljišta po jednom hektaru. Želim kupiti zemljište od 50 do 100 hektara. Živim u Sjediljenim Američkim Državama i želim uložiti novac u poljoprivredu.
Unaprijed hvala.

Savo Bošković iz SAD-a, 22.02.2018.

Poštovani Savo, neophodno je da naznačite slobodnu lokaciju na području opštine za koju ste zainteresovani kako bi Vam ponudili adekvatan odgovor, jer zemljište u vlasništvu opštine se prodaje putem licitacije. Hvala na razumijevanju.

…………………………………………………………………………………………………………………….

Poštovani načelniče,
Interesuje me zašto nije urađena Rekonstrukcija vodovoda u MZ Šiprage kada u godišnjem planu Kapitalnih investicija za 2017. godinu stoji pod tačkom 7 Sanacija i rekonstrukcija vodovodne mreže u Šipragama.
Unaprijed hvala.

Hidajet Palić iz Šipraga, 23.12.2017.

Poštovani Hidaete, u pravu ste da je petogodišnjim Planom kapitalnih investicija predviđena Sanacija i rekonstrukcija vodovoda u MZ Šiprage, ali zbog nedostatka sredstava u budžetu opštine u stavci Kapitalne investicije za 2017. godinu ovaj projekat nije realizovan. On se i dalje nalazi u grupi prioriteta, a Skupština će donijeti odluku o planu kapitalnih investicija za 2018. godinu.

…………………………………………………………………………………………………………………….

Poštovani načelniče,
Postoji li kakva mogućnostda se moj rodni list i rodni list moje djece ne može izdavati trećim licima, preciznije mome ocu, jer taj isti rodni list on često zloupotrebljava?
Unaprijed hvala.

Elvir Alagić, 04.12.2017.

Poštovani Elvire, neophodno je da se obratite matičaru u Vašem mjesnom uredu sa dopisom u kojem ćete jasno naznačiti ko može i da li neko može podizati Vaša lična dokumenta i dokumenta Vaše djece. Nakon toga će nadležne opštinske službe postupati u skladu sa Vašim zahtjevom.
Hvala na razumijevanju.

…………………………………………………………………………………………………………………….

Poštovani načelniče,
Interesuje me da li je slučajno ili namjerno izostavljeno asfaltiranje ulica u MZ Šiprage? Dobro ste upoznati sa činjenicom koliko je kubika šume izašlo sa područja MZ Šiprage, a uz to imamo i dva mosta na regionalnom putu koja treba renovirati. Hoće li se pronaći zajednički jezik u interesu mještana koji ovdje žive?
Unaprijed hvala.

Hidaet Palić iz Šipraga, 04.12.2017.

Poštovani Hidaete, ove godine nije u planu asfaltiranje ulica u Šipragama. Za navedeni problem trebate se obratiti Savjetu Mjesne zajednice, kako bi njihovi predstavnici u saradnji sa opštinom kroz određene projekte mogli riješiti navedeni problem. Kada predstavnici Savjeta MZ Šiprage dostave prijedloge oni će biti razmotreni od strane odgovarajuće komisije. Pomenuti mostovi se nalaze na regionalnom putu i za njihovo održavanje je odgovorna Direkcija za puteve RS. Opština je dva puta u toku ove godine intervenisala kako bi se zamijenile oštećene drvene mosnice. Za ulazni most nisu još uvijek riješeni imovinsko pravni odnosi, dok za izlazni most postoji projektna dokumentacija i imamo obećanje Direkcije za puteve RS da će biti stavljen u plan renoviranja u 2018. godini.
Hvala na razumijevanju.

…………………………………………………………………………………………………………………….

Poštovani načelniče,
Interesuje me dokle se stiglo sa regulisanjem rasvjete u MZ Šiprage, ulica lijevo od džamije. Koliko ja i moje komšije znamo da se tu dolazilo i mjerilo u aprilu i rasvjeta je u planu, ali do sada ništa nije urađeno. Nas mještane zanima dokle se stiglo sa projektom.
Mislim da bi dobro bilo da i naše ulice u Šipragama imaju naziv i broj, da li će to ikada biti.
Unaprijed hvala mještani ulice.

Hidajet Palić iz Šipraga, 11.11.2017.

Poštovani Hidajete, ove godine planom kapitalnih investicija nije predviđena izgradnja rasvjete u Mjesnoj zajednici Šiprage. Iz budžeta opštine za narednu godinu je planirano 400.000 KM za kapitalne investicije. Svi pristigli prijedlozi Savjeta mjesnih zajednica će biti razmotreni, a komisija za bodovanje će utvrditi prioritete i oni će biti dati na usvajanje lokalnom parlamentu, koji će nakon toga definisati konačan plan kapitalnih investicija za 2018. godinu.

…………………………………………………………………………………………………………………….

Gospodine Sakan, kakve su šanse da selo Rujevica dobije par uličnih sijalica. Ove dvije što smo ja i moj rođak platili iz privatnog džepa i to po cijeni od 560 KM po komadu, a one ujedno troše našu privatnu struju koju mi plaćamo. Postoji li kakva mogućnost da se naše naselje bolje osvijetli. Hvala unaprijed.

Tomislav Čolić iz Rujevice, 15.03.2017.

Poštovani Tomo, ove godine nije u planu proširenje ulične rasvjete budžetskim sredstvima, a održavanje i rekonstrukcija postojeće rasvjete je ono što naše službe rade i što je naša obaveza. Za navedeni problem trebate se obratiti Savjetu Mjesne zajednice, kako bi njihovi predstavnici u saradnji sa opštinom kroz određene projekte mogli riješiti navedeni problem. Hvala na razumijevanju.


Hit Counter provided by technology news