Извјештај о раду Позивног центра ”Система 48” у периоду од 16. септембра до 13. октобра 2013.године


КОТОР-ВАРОШ, 14. октобра – Извјештај о раду Позивног центра ”Система 48” у периоду од 16. септембра до 13.октобра 2013.године:
Датум пријема: 08.10.2013. год.
Вријеме пријема: 14:27
Питање: Члан сам НВО сектора и занима ме какве су процедуре потребне да би се добила средства предвиђена од стране Општине Котор Варош за пројекте НВО-а?

Датум одговора: 10.10.2013.год.
Вријеме одговора: 09:00
Одговор: Сходно Споразуму између Скупштине општине, Начелника општине Котор Варош и невладиних/непрофитних организација, Начелник општине је расписао Јавни позив за финансирање пројеката невладиних организација за 2013. годину. Конкурс је објављен 04.10.2013. године и трајаће до 25.10.2013. године. Услове и процедуру Јавног позива можете погледати на огласној табли у згради општине Котор Варош, а за све додатне информације можете контактирати Одјељење за привреду и друштвене дјелатности на број : 051/784-615.

Датум пријема: 08.10.2013. год.
Вријеме пријема: 14:55
Питање: Живим у Шипрагама, у комшилуку имам стару особу, нарушеног здравља која живи сама, нема ближих сродника, и није у стању да се брине о себи, да ли Центар за социјални рад има обавезу или могућност да ту особу смјести у неку од установа које се брину за старе и изнемогле особе?

Датум одговора: 09.10.2013.год.
Вријеме одговора: 14:45
Одговор: Према Закону о социјалној заштити право на смјештај у установу социјалне заштите има старије лице које због неповољних социјалних, здравствених, стамбених и породичних прилика није у могућности да живи у породици, односно домаћинству. Да би се старије лице смјестило у установу Центар за социјални рад мора да проведе поступак око смјештаја, да утврди социјалне, здравствене, стамбене, породичне и материјалне прилике лица које се смјешта. Након проведеног поступка Центар за социјални рад, ако лице испуњава услове за смјештај, документа шаље у одговарајућу установу, а установа прослеђује захтјев и документа Министарству здравља и социјалне заштите Бања Лука. Министарство здравља и социјалне заштите даје стручно мишљење за остваривање права на смјештај у установу.

Датум пријема: 09.10.2013. год.
Вријеме пријема: 08:45
Питање: Да ли је на асфалтираним улицама на Новом насељу планирано постављање лежећих полицајаца?

Датум одговора: 09.10.2013.год.
Вријеме одговора: 08:45
Одговор: Планирано је постављање „лежећих полицајаца“, мјеста за њихово постављање су обиљежена и ускоро ће се након одабира извођача радова, овај пројекат реализовати.

Датум пријема: 09.10.2013. год.
Вријеме пријема: 09:10
Питање: Родитељ сам дијетета(5 год) са потешкоћама у развоју( блажи облик-проблем са говориом), да ли моје дијете може бити уписано у вртић?

Датум одговора: 11.10.2013.год.
Вријеме одговора: 08:05
Одговор: У нашем Вртићу постоји могућност инклузије дјеце са логопедским сметњама, како на полудневни, тако и на цјелодневни боравак у Вртићу. Све информације могу се добити на сљедеће начине: -канцеларија директора: 785-500 –е-mail: teta_sani@hotmail.com -или лично у Вртићу сваким радним даном од 08:00 часова до 16:00 часова.

Датум пријема: 09.10.2013. год.
Вријеме пријема: 09:33
Питање: Основали смо невладину организацију, да ли од општинске Правне службе можемо очекивати помоћ при изради Статута и регистрацији?

Датум одговора: 10.10.2013.год.
Вријеме одговора: 09:00
Одговор: У Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности постоји референт за спорт, омладину и НВО који је, поред осталог, задужен и за рад и сарадњу са НВО организацијама. Као стручни сарадник из те области исти Вам може пружити помоћ око израде Статута и упутити Вас у процес регистрације Ваше организације

Датум пријема: 30.09.2013. год.
Вријеме пријема: 08:42
Питање: Станујем у стамбеној згради на адреси Цара Душана бр.44 ( зграда поред шумарије) чији станари имају проблем са одлагањем смећа, пошто камион за одвоз смећа само једном седмично врши одвоз . Занима ме каква је процедура да грађани ове зграде добију контејнер?
Датум одговора: 01.10.2013.год.
Вријеме одговора: 14:50
Одговор: Тренутно Комунално предузеће нема на располагању контејнер који би се поставио на траженој локацији. Уколико у наредном периоду буде извршена набавка контејнера за одлагање отпада Ваш захтјев ћемо имати у виду и у сарадњи са надлежним службама Oпштине ћемо извршити постављање контејнера. Напомињемо да прецизне локације за постављање контејнера одређује надлежно Oдјељење административне службе Oпштине Котор Варош.

Датум пријема: 02.10.2013. год.
Вријеме пријема: 14:12
Питање: Могу ли се малољeтном члану домаћинства оставити лична документа пунољетних чланова како би се обавио попис?

Датум одговора: 03.10.2013.год.
Вријеме одговора: 14:50
Одговор: За одсутног члана домаћинства, према Методологији за припрему, организовање и провођење пописа становништва, домаћинства и станова у Босни и Херцеговини 2013, податке може дати само пунољетна особа која је члан тог домаћинства.
Датум пријема: 02.10.2013. год.
Вријеме пријема: 14:12
Питање: С обзиром да је попис становништва у току, а моја породица неколико дана неће бити у Котор Варошу (до 10. октобра), у случају да у том периоду пописивачи дођу у моје домаћинство, на који начин ће се обавити попис мог домаћинства?

Датум одговора: 03.10.2013.год.
Вријеме одговора: 14:50
Одговор: Уколико током пописивања пописивач на терену наиђе на кућу која је празна оставиће обавјештење о поновном доласку са другим термином и временом доласка. Ако и други пут кућа буде празна, оставиће и треће обавјештење са адресом Пописне комисије и бројем телефона на који се могу јавити како би се договорио попис тог домаћинства. Уколико се не јаве, њихова кућа ће бити пописана као празан стан. Ако се деси да лице напушта мјесто становања у периоду пописа и зна сигурно да ту неће бити у периоду пописа, може се обратити Пописној комисији и тражити да се договори пописивање тог домаћинства у времену кад одговора пописивачи и том домаћинству.

Датум пријема: 03.10.2013. год.
Вријеме пријема: 08:26
Питање: Да ли матичар има обавезу да по службеној дужности преко суда покрене оставинску расправу за лице које је преминуло ван болничке установе , као што је то случај када лице премине у болници ?

Датум одговора: 03.10.2013.год.
Вријеме одговора: 14:55
Одговор: Матичар по службеној дужности шаље Извод из књиге умрлих суду ради покретања оставинске расправе. Изузетак од ове процедуре, може бити када породица тражи од матичара да обустави извјештај за суд, док се породица не договори о оставинској расправи или док не прође период жаловања.

Датум пријема: 03.10.2013. год.
Вријеме пријема: 13:54
Питање: Имам дијете узраста пет година које не иде у вртић. На који начин га могу укључити у дјечије радионице које спроводи ова установа?

Датум одговора: 03.10.2013.год.
Вријеме одговора: 14:55
Одговор: Сви родитељи дјеце предшколског узраста који су заинтересовани за учешће у Креативним радионицама које ће бити организоване у наредном периоду информације могу добити на сљедеће начине:
-канцеларија директора: 785-500
-е-mail: teta_sani@hotmail.com
-или лично у Вртићу сваким радним даном од 08:00 часова до 16:00 часова.

Датум пријема: 03.10.2013. год.
Вријеме пријема: 13:55
Питање: Занима ме гдје се похрањује пописни материјал након попуњавања образаца у домаћинству?

Датум одговора: 03.10.2013.год.
Вријеме одговора: 14:50
Одговор: Након пописивања становништва станова и домаћинстава, пописни материјал се складишти у посебне просторије које су опремљене према упуствима које је прописала Агенција за статистику БИХ.

Датум пријема: 23.09.2013. год.
Вријеме пријема: 08:57
Питање: Да ли су на ријеци Врбањи одобрене концесије за градњу малих хидро – електрана и ако јесу на којим локацијама?
Датум одговора: 25.09.2013.год.
Вријеме одговора: 08:10
Одговор: На ријеци Врбањи колико нам је познато нису издаване локације за градњу мини хидроелектрана, јер надлежност издавања концесија има Министарство индустрије, енергетике и рударства РС.

Датум пријема: 26.09.2013. год.
Вријеме пријема: 08:30
Питање: Да ли као самохрана мајка дјетета старости од четири године имам бенифиције при упису дјетета у вртић?
Датум одговора: 26.09.2013.год.
Вријеме одговора: 12:20

Одговор: На основу 54. тачка 12.Статута ЈУ Дјечији вртић „Лариса Шугић“ Котор Варош (бр.02-01-18/11) Управни одбор предшколске установе утврђује цијене услуга Вртића, уз сагласност Оснивача. Одлуком о цијени услуга родитељима за смјештај дјеце у предшколску установу број 112/2007 од 24.12.2007.године одређена је цијена услуга на мјесечно нивоу: јаслице 130,00 КМ, вртићка група 120,00 КМ. За све категорије становништва цијена услуга је иста. Постоји Иницијатива Савјета родитеља о неопходности нивелације цијена за сљедеће категорије:
– самохрани родитељи;
– породице са троје и више дјеце;
– социјално угрожене породице.
Иницијатива је у процесу разматрања пред Управним одбором установе који ће о истој одлучивати на Редовноj сједници у мјесецу октобру 2013.године.

Датум пријема: 26.09.2013.год.
Вријеме пријема: 09:01
Питање: Живим у насељу Коториште, и користим воду за пиће са извора „Трчинога“, интересује ме кад је вршена посљедња анализа исправности воде са овог извора и који су резултати добијени?

Датум одговора: 27.09.2013.год.
Вријеме одговора: 13:15
Одговор: Општинска здравствено-санитарна инспекција је у интересу контроле здравствене исправности воде за пиће из објеката за јавно снабдијевање водом за пиће (ЈАВНИ ИЗВОРИ И БУНАРИ) извршила у љето 2010. године узорковање на хемијску и бактериолошку анализу воду са ових објеката и анализом узорака у Институту за јавно здравство Републике Српске утврђено је да вода са овог објекта не задовољава, због бактериолошког позивитета узрокованог бактеријама фекалног поријекла, јер спада у објекте без континуираног система хлорисања.

Датум пријема: 26.09.2013.год.
Вријеме пријема: 09:15
Питање: Требам на приватном плацу да поставим водомјер, да ли водомјер могу да купим у Комуналном предузећу (колика је цијена) и колико ће ме коштати услуга Комуналног предузећа за постављање и стављање у функцију водомјера?
Датум одговора: 27.09.2013.год.
Вријеме одговора: 12:07
Одговор: У вези постављања водомјера и куповине водомјера обратите се у Техничку службу предузећа КП “Бобас”а.д сваки радни дан од 7 до 15 часова и добићете благовремене информације.

Датум пријема: 26.09.2013. год.
Вријеме пријема: 09:18
Питање: Колико временски дуго могу да оставим паркирано возило на обиљеженом паркинг мјесту, а да не морам да платим услугу паркирања?

Датум одговора: 27.09.2013.год.
Вријеме одговора: 14:05
Одговор: Одредбама Правилника о условима и начину кориштења јавних паркиралишта у градском подручју прописана је обавеза плаћања накнаде за извршено паркирање возила за све кориснике осим инвалидних лица која могу користити посебно обиљежене просторе уз посједовање посебног „знака приступачности“ који је издат у складу са Законом. Вријеме толеранције износи 5 минута од паркирања возила, односно уношења података о возилу у посебан ПДА уређај од стране контролора.

Датум пријема: 26.09.2013. год.
Вријеме пријема: 09:31
Питање: Члан сам Кик бокс клуба, тренирам већ пет година у веома неусловним просторијама зграде Радничког универзитета (без свлачионоца, тушева, лоше гријање), да ли Општина Котор Варош има у плану да ријеши проблем нашег клуба и великог броја спортиста који тренирају у њему?
Датум одговора: 27.09.2013.год.
Вријеме одговора: 10:47
Одговор: У протеклом периоду општина Котор Варош је извршила санацију и реконструкцију објекта Спортске дворане СШЦ „Никола Тесла“ и у поменутом објекту је опремила канцеларије и просторије које ће бити додијељене на кориштење свим Спортским клубовима са подручја општине. Исте ће служити као службене просторије спортских клубова, а међу клубовима који ће добити просторије у склопу Спортске дворане је и КБС „Пантер“ Котор Варош.

Датум пријема: 18.09.2013. год.
Вријеме пријема: 10:52
Питање: Сматрам да је цијена одвоза смећа превисока и нереално обрачуната по метру квадратном, мислим да би реалнији обрачун био по члану домаћинства, јер смеће не прави простор него човјек. На који начин и како могу одјавити одвоз смећа?

Датум одговора: 20.09. 2013.год.
Вријеме одговора: 9:15
Одговор: Обрачун смећа у већини општина се обрачунава по метру квадратном. У
току је реализација усвајања новог нацрта Закона о управљању чврстим
отпадом који даје предност обрачуну по члану домаћинства, послије пописа становништва ће се моћи расправљати о овој теми, јер тренутно подаци о броју чланова а и људи који живе у појединим домаћинствима нису мјеродавни, а за одјаву смећа морате доћи у просторије КП „Бобас“ односно у Техничку службу предузећа.

Датум пријема: 19.09.2013. год.
Вријеме пријема: 9:28
Питање: Када ће на подручју општине Котор Варош почети избор савјета мјесних
заједница?

Датум одговора: 20.09.2013.год.
Вријеме одговора: 13:04

Одговор: Републичка изборна комисија донијела је Упутство о организовању и спровођење избора за чланове савјета Мјесне заједнице (“Службени гласник Републике Српске”, број: 122/12 и 31/13) у коме су децидно прописане процедуре , органи , начин избора чланова савјета мјесне заједнице као и обезбјеђење финансијских средстава за провођење истих. У буџету општине Котор Варош за 2013.годину нису планирана средства за провођење избора за чланове савјета мјесних заједница.

Датум пријема: 20.09.2013. год.
Вријеме пријема: 15:21
Питање: Да ли је дио ријеке Јакотине на дијелу гдје се улијева у ријеку Врбању, а који је веома значајан за мријест рибе и каквим одлукама или одредбама заштићен?

Датум одговора: 22.09.2013.год.
Вријеме одговора:14:00
Одговор: Од раније постоји апсолутна забрана риболова на наведеном дијелу.


Hit Counter provided by technology news