Izdato preko 2.000 rješenja za borački dodatak


KOTOR VAROŠ, 1. FEBRUARA – Zahvaljujući maksimalnom angažmanu i uloženom trudu svih zaposlenih na obradi zahtjeva za ostvarivanje prava na mjesečni borački dodatak u periodu od 11. septembra do 31. januara u Odjeljenju za opštu upravu je izdato više od 2.000 rješenja.

Zahtjeve smo rješavali kako su i predavani i kako koji zahtjev se obradi, isti se uputi u nadležno ministarstvo na isplatu. Zaposleni u nadležnom Odjeljenju su uložili maksimalne napore da se svi zahtjevi obrade i od 15. februara svi kategorisani borci će dobijati mjesečni borački dodatak“, rekao je Obrenko Pucarević, načelnik Odjeljenja za opštu upravu.

Napomenuo je da niko nije bio oštećen, te da podnosilac zahtjeva kad god dobije rješenje – dobiće sve zaostatke.

Tako da borce molimo za strpljenje i još jednom im poručujemo da niko neće biti oštećen. Dakle, bez obzira na to kada dobiju rješenje, isplata će ići kako je i propisano odnosno ako je zahtjev podnesen u septembru pravo na mjesečni dodatak teče od prvog oktobra“, naglasio je Pucarević.

Podsjetio je da na mjesečni borački dodatak imaju pravo svi kategorisani borci koji imaju najmanje jedan mjesec učešća u zoni borbenih dejstava, tako da svi oni koji ne ispunjavaju ovaj uslov ne trebaju predavati zahtjev kako bi se moglo što brže rješavati po prispjelim zahtjevima.

Pozivamo sve demobilisane borce starije od 45 godina, koji do sada nisu predali zahtjev da dođu i predaju isti, s obzirom na to da je bilo nedoumica da li oni trebaju predavati zahtjeve jer su do sada primali mjesečno novčano primanje za socijalno ugrožene borce, koji je novom uredbom Vlade Republike Srpske ukinut“, zaključio je Pucarević.