Obrazovanje

Obrazovanje


Na području opštine Kotor Varoš, registrovane su sledeće obrazovne institucije:

  1. OŠ „Sveti Sava“ Kotor Varoš,
  2. OŠ „Petar Kočić“ Šiprage,
  3. OŠ „Petar Petrović Njegoš“ Maslovare,
  4. SŠC „Nikola Tesla“ Kotor Varoš,
  5. Dječiji vrtić „Larisa Šugić“ Kotor Varoš

Osnovne škole su u prilično dotrajalom stanju a prevoz učenika u pojedinim slučajevima se odvija zastarjelim vozilima. U nekim slučajevima prevoz đaka nije organizovan. Pojedini predmeti koji se izučavaju u školama se predaju od strane nestručnih osoba, što je jako problematično sa stanovišta znanja koja djeca usvajaju.

M Ž Ukupno
Osnovna škola: 1060 960 2495
Srednja škola: 339 318 657
Studenti 232 349 581

U SŠC „Nikola Tesla“ je u junskom i julskom upisnom roku šk. god. 2008/9 upisano ukupno 203 učenika u osam (8) odjeljenja i to: gimnazija, ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar, turistički tehničar, šumarski tehničar, mašinski tehničar, trgovac, automehaničar-obrađivač metala rezanjem. Škola ima odgovarajuće uslove za sve oblike vaspitno-obrazovnog rada. Preko 50% učenika su putnici, a nastava se odvija bez kašnjenja. Za stipendiranje učenika i studenata opština Kotor Varoš je planirala u budžetu za 2010. godinu 140.000 KM. Stipendija po učeniku iznosi 50 KM, a za studente 100 KM mjesečno. Stipendiju prima 237 studenata od čega 142 muških i 95 ženskih. Stipendiju prima i 130 učenika, od čega 83 dječaka i 47 djevojčica. Dječiji vrtić „Larisa Šugić“ je ustanova za predškolsko obrazovanje u kojoj boravi 84 djece uzrasta od 18 mjeseci do 8 godina starosti, raspoređenih u 3 uzrasne grupe: jaslička sa 18, srednja mješovita sa 32 i starija mješovita sa 34 djeteta. Zaposleno je 12 radnika, od kojih je 6 vaspitača.
Obrazovanje