Naredba o obaveznoj jesenjoj deratizaciji


KOTOR VAROŠ, 29. OKTOBRA – Načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan donio je Naredbu o obaveznoj jesenjoj deratizaciji na području opštine u periodu od 1. do 8. novembra, a u cilju sprečavanja pojave i širenja zaraznih bolesti.

Subjekti, čije troškove usluga deratizacije snosi budžet opštine Kotor Varoš su, matični uredi: Kruševo Brdo, Šiprage, Grabovica, Obodnik, Maslovare, Liplje, Vrbanjci, Zabrđe, Vagani, objekti Administrativne službe, stadion sportskih igara Kotor Varoš, korito rijeke Vrbanje na izlazima gradske kanalizacije.

Sistematska deratizacija u privatnim i državnim preduzećima, kanalizacionim mrežama, individualnim domaćinstvima i stambenim fondovima, privatnim uslužnim, trgovinskim i ugostiteljskim radnjama i na deponijama smeća, izvodiće se prema usvojenom cjenovniku od strane korisnika usluga ili ranije potpisanim ugovorima između istih i izvođača radova.

Da bi akcija deratizacije bila što uspješnija mole se građani da omoguće stručnim ekipama izvođenje deratizacije, da onemoguće pristup djeci i domaćim životinjama da diraju zatrovanu masu i da se pridržavaju uputstava koja će im na terenu dati stručne ekipe.

Neposredni nadzor nad izvođenjem deratizacije vršiće sanitarna inspekcija opštine Kotor Varoš.

Izvođač radova je preduzeće „Dezinskecija“ iz Bijeljine.


Hit Counter provided by technology news