Кабинет начелника


Кабинет Начелника обавља следеће послове:

  • стручне и административне послове за потребе Начелника
  • послове протокола
  • послове јавног обавјештавања о активностима органа општине
  • послове односа са јавношћу
  • обезбеђује примјену Закона о слободи приступа информацијама
  • обезбеђује примјену Стратегије комуникације са грађанима у оквиру свог дјелокруга рада
  • послове савјетника Начелника
  • послове интерне ревизије
  • друге послове које му Начелник стави у дјелокруг рада

Hit Counter provided by technology news