Odsjek za inspekcijske poslove i komunalnu policiju


 

Goran Malijević
šef odsjeka za inspekcijske poslove i komunalnu policiju

Broj kancelarije: –
Telefon:  +387 51 784 234
E-mail: komunalnapolicija.kv@gmail.com


Nadležnosti:

Odsjek za inspekcijske poslove i komunalnu policiju obavlja inspekcijski nadzor nad primjenom zakona, drugih propisa i opštih akata nad poslovanjem i postupanjem pravnih lica i građana u oblasti: tržišne inspekcije, inspekcije za hranu, zdrastvene inspekcije, veterinarske inspekcije, poljoprivredne inspekcije, saobraćajne inspekcije, vodne inspekcije, urbanističko-građevinske inspekcije, ekološke inspekcije, inspekcije rada, vrše inspekcijski nadzor i u drugim oblastima iz nadležnosti opštine, poslove predlaganja i preduzimanja mjere u okviru ovlaštenja, kao i sve druge poslove i zadatke koji su u vezi sa inspekcijskim nadzorom, u skladu sa zakonom, povjerena opštini. Komunalna policija vrši komunalno-inspekcijski nadzor nad primjenom odluka organa opštine, drugih propisa i opštih akata iz oblasti komunalnih i drugih djelatnosti, kao i druge poslove određene Zakonom o komunalnoj policiji, obavlja i druge poslove za potrebe organa opštine iz djelokruga svog rada koje odredi Načelnik opštine.

Biografija

Goran Malijević rođen 17.10.1985. godine u Maslovarama. Oženjen, otac dva djeteta. Po zanimanju Profesor fizičkog vaspitanja, nakon čega je završio postdiplomske studije i 2012. godine stekao zvanje Magistra sportskih nauka u oblasti fizičkog vaspitanja. Objavljivao radove u stručno – naučnim časopisima iz oblasti sporta. Nakon završenih osnovnih studija radio u OŠ P.P. Njegoš u Maslovarama na poslovima nastavnika. Od 2013. godine radi u Opštinskoj upravi opštine Kotor Varoš, a od novembra mjeseca 2017. godine obavlja poslove šefa Odsjeka za inspekcijske poslove i komunalnu policiju.