Odjeljenje za opštu upravu


Slaven Momić
v.d. načelnik Odjeljenja za opštu upravu

Broj kancelarije: 01
Telefon: +387 51 784 239
E-mail: slavenmomic@opstinakv.org


Nadležnosti:
  • izvršava i obezbjeđuje primjenu zakona, drugih propisa i opštih akata koji se odnose na poslove opšte uprave, građanskih stanja (matične knjige, državljanstvo, lično ime i dr), mjesne zajednice, civilnu zaštitu, boračko-invalidsku zaštitu, arhivu, ovjeru potpisa, prepisa i rukopisa, izdavanje uvjerenja iz javnih registara;
  • primjenjuje propise Skupštine opštine i načelnika opštine;
  • priprema za Skupštinu opštine i načelnika opštine nacrte, odnosno prijedloge odluka, drugih opštih i pojedinačnih akata;
  • priprema analitičko-informativne i druge materijale za oblast iz svog djelokruga;
  • vrši upravne, stručne i administrativne poslove iz oblasti svog djelokruga, prati stanje u oblastima za koje je osnovano, pokreće inicijativu za rješavanje i predlaže rješavanje pitanja iz tih oblasti;
  • vrši upravne, stručne, administrativne i druge poslove koje mu, u skladu sa zakonom, povjeri Skupština opštine i načelnik opštine, a koji nisu u nadležnosti drugih odjeljenja.


Biografija

Slaven Momić, rođen 27.12.1982. godine u Banjaluci, osnovnu školu je završio u Kotor Varošu a  Gimnaziju je završio u Banjaluci. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci 2006 godine. Od 2006.godine zaposlen je u UniCredit Bank ad Banja Luka, a od 01.04.2016. godine u Opštini Kotor Varoš obavlja dužnost načelnika Odjeljenja za opštu upravu.


Hit Counter provided by technology news