Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove


 

Slobodan Gelić
v.d. načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove

Broj kancelarije: 27
Telefon:  +387 51 784 235
Faks: +387 51 785 460
E-mail: slobodangelic@opstinakv.com


Nadležnosti:
 • poslovi u vezi sa potrebama korisnika komunalnih usluga (javne rasvjete, određivanja naziva ulica i kućnih brojeva, održavanja čistoće, zauzimanja javnih površina, podizanje i održavanje zelenih površina, korišćenje obala i vodnog prostora, snabdijevanje vodom i toplotnom energijom, uređenje grobalja, prekopavanje javnih površina, odvođenje otpadnih i atmosferskih voda);
 • poslovi iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje, izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture, uređenje gradskog građevinskog zemljišta, a u skladu sa Odlukom o gradskom građevinskom zemljištu;
 • evidencija stanja i poslova izgradnje, održavanja i korištenja lokalnih i nekategorisanih puteva, ulica i drugih objekata saobraćajne infrastrukture na području opštine;
 • izrada programa rada i planova obezbjeđenja prohodnosti puteva i ulica u zimskim uslovima;
 • utvrđivanje prioriteta projekata za obnovu i razvoj kapaciteta komunalnih djelatnosti i komunalne infrastrukture, sa potrebnom tehničkom i finansijskom dokumentacijom, izvorima i uslovima finansiranja i obezbjeđenju njihovog praćenja i realizacije;
 • vođenje upravnog postupka u stambeno-komunalnoj oblasti i oblasti saobraćaja i izdavanja rješenja;
 • poslovi u vezi zauzimanja javnih površina;
 • praćenje i proučavanje stanja iz oblasti saobraćaja na području grada;
 • poslovi u vezi sa regulisanjem saobraćaja, prekopima javnih površina i javnog prevoza lica i stvari na području grada;
 • izgradnja i održavanje trotoara, biciklističkih i pješačkih staza i stajališta javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika;
 • izdavanje u zakup, kontrola korištenja, naplata i evidencija stanova, poslovnih i garažnih prostora u vlasništvu opštine;
 • poslovi izgradnje, uređenja, izgradnje i eksploatacije parkirališta i javnih garaža i naplate usluga za parkiranje i garažiranje vozila;
 • planiranje i organizacija parking prostora i javni parking garaža.
 • pruža informacije građanima i potencijalnim investitorima iz oblasti građenja i pomoć prilikom pribavljanja neophodne dokumentacije;
 • donosi rješenja o komunalnoj taksi za isticanje reklamnih poruka;
Biografija

Slobodan Gelić, rođen 19.08.1986. godine u Kotor Varošu. Osnovnu školu završio je u Zabrđu, a srednju školu u Kotor Varošu. Diplomirao je na Arhitektonsko-građevinskom fakultetu u Banjaluci 2011. godine. Od 2011. godine do 2013. godine radio u Institutu za građevinarstvo „IG“ u Banjaluci. Od 2013. godine do 2014. godine radio je u Planungsgruppe Benes + Partner GmbH, Volfsburg. Učestvovao u izradi prostorno planskih dokumeneta, od kojih su značajniji Prostorni plan grada Banjaluke, Regulacioni plan „Lijeva obala“ u Sanskom Mostu, Regulacioni plan „Plazulje“ Distrikt Brčko, Regulacioni plan „Centar“ Goražde, Regulacioni plan „Kamengrad“ Sanski Most, Regulacioni plan „Centar 5“ Distrikt Brčko. Pored toga učestvovao je u izradi Projektne dokumentacije za studentski centar u Istočnom Sarajevu, Projektne dokumentacije Upravne zgrade Elektroprivrede RS u Višegradu. Za vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove imenovan je 26.06.2015. godine.


Hit Counter provided by technology news