Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove


 

Daliborka Kalamanda
načelnik Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove

Broj kancelarije: 27
Telefon:  +387 51 784 235
Faks: +387 51 785 460
E-mail: daliborkakalamanda17@gmail.com


Nadležnosti:
 • poslovi u vezi sa potrebama korisnika komunalnih usluga (javne rasvjete, određivanja naziva ulica i kućnih brojeva, održavanja čistoće, zauzimanja javnih površina, podizanje i održavanje zelenih površina, korišćenje obala i vodnog prostora, snabdijevanje vodom i toplotnom energijom, uređenje grobalja, prekopavanje javnih površina, odvođenje otpadnih i atmosferskih voda);
 • poslovi iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje, izgradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture, uređenje gradskog građevinskog zemljišta, a u skladu sa Odlukom o gradskom građevinskom zemljištu;
 • evidencija stanja i poslova izgradnje, održavanja i korištenja lokalnih i nekategorisanih puteva, ulica i drugih objekata saobraćajne infrastrukture na području opštine;
 • izrada programa rada i planova obezbjeđenja prohodnosti puteva i ulica u zimskim uslovima;
 • utvrđivanje prioriteta projekata za obnovu i razvoj kapaciteta komunalnih djelatnosti i komunalne infrastrukture, sa potrebnom tehničkom i finansijskom dokumentacijom, izvorima i uslovima finansiranja i obezbjeđenju njihovog praćenja i realizacije;
 • vođenje upravnog postupka u stambeno-komunalnoj oblasti i oblasti saobraćaja i izdavanja rješenja;
 • poslovi u vezi zauzimanja javnih površina;
 • praćenje i proučavanje stanja iz oblasti saobraćaja na području grada;
 • poslovi u vezi sa regulisanjem saobraćaja, prekopima javnih površina i javnog prevoza lica i stvari na području grada;
 • izgradnja i održavanje trotoara, biciklističkih i pješačkih staza i stajališta javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika;
 • izdavanje u zakup, kontrola korištenja, naplata i evidencija stanova, poslovnih i garažnih prostora u vlasništvu opštine;
 • poslovi izgradnje, uređenja, izgradnje i eksploatacije parkirališta i javnih garaža i naplate usluga za parkiranje i garažiranje vozila;
 • planiranje i organizacija parking prostora i javni parking garaža.
 • pruža informacije građanima i potencijalnim investitorima iz oblasti građenja i pomoć prilikom pribavljanja neophodne dokumentacije;
 • donosi rješenja o komunalnoj taksi za isticanje reklamnih poruka;
Biografija

Rođena 9.6.1992. godine u Banjoj Luci. Osnovnu školu završila u Grabovici a srednju Gimnaziju-opšti smjer kao učenik generacije 2011. godine u Kotor Varošu. Diplomirala 2016. godine na Univerzitetu u Banjoj Luci gdje je stekla zvanje diplomirani inženjer geodezije. Dalje obrazovanje nastavlja na master studiju geodezije na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Trenutno zaposlena u Opštinskoj upravi opštine Kotor Varoš kao v.d. načelnika Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove.