Odjeljenje za prostorno uređenje


Boris Marković
načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje

Broj kancelarije: 27
E-mail: borismarkovic@opstinakv.com


Nadležnosti:
 • izdaje lokacijske uslove – tehnički stručni dokument;
 • donosi rješenja o građevinskoj dozvoli;
 • donosi rješenja o upotrebnoj dozvoli;
 • donosi rješenja o uklanjanju objekata;
 • daje stručna mišljenja i donosi rješenje o ekološkoj dozvoli;
 • donosi rješenje o legalizaciji,
 • izdaje izvode iz prostorno-planske dokumentacije;
 • priprema opšte akte i druge odluke iz oblasti uređenja prostora, koje donosi skupština (planski dokument);
 • priprema i obrađuje materijale za načelnika i Skupštinu;
 • provodi aktivnosti na pripremi prostorno-planske dokumentacije (pokreće izradu dokumenata, prikuplja i obrađuje programske smjernice, organizuje stručne i javne rasprave, organizuje javni uvid, obezbjeđuje usaglašavanje sa nadležnim institucijama, prati rad nosioca izrade, i dr);
 • pruža informacije građanima i potencijalnim investitorima iz oblasti građenja i pomoć prilikom pribavljanja neophodne dokumentacije;
 • prikuplja i obrađuje podatake i dokumentaciju iz oblasti prostornog uređenja, u skladu sa Zakonom.
Biografija

Boris Marković, rođen je 24.02.1989. godine u Banja Luci. Osnovnu školu je završio u Kotor Varošu a srednju Građevinsku školu u Banja Luci. Diplomirao je na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu u Banja Luci 2015. godine i stekao zvanje Diplomirani inženjer građevinarstva. Radio je kao saradnik pri izradi projektne dokumentacije, a od 2015-2016. godine je radio u Stambenoj zadruzi „Proleter“ Kotor Varoš.

Za vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje imenovan 31.01.2017. god.