Odjeljenje za finansije


Dragana Petrušić
načelnik Odjeljenja za finansije

Broj kancelarije: 43
Telefon: +387 51 784 233
E-mail: draganapetrusic@opstinakv.org


Nadležnosti:
  • obezbjeđuje izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti finansiranja, budžeta opštine, opšteg bilansa sredstava i računovodstva;
  • primjenjuje propise Skupštine opštine i načelnika opštine;
  • prati ostvarivanje politike finansiranja u opštini;
  • priprema nacrt budžeta opštine i završni račun;
  • vrši kontrolu, pravilnost i zakonitost korišćenja budžetskih sredstava, finansijsko, materijalno i računovodstveno poslovanje opštinske uprave, fondova i drugih organa koji se finansiraju iz budžeta;
  • priprema analitičko-informativne i druge materijale iz oblasti svog djelokruga;
  • vrši i druge poslove koje mu, u skladu sa zakonom, povjeri Skupština opštine i načelnik opštine.
Biografija

Dragana Petrušić, rođena 09.01.1985. godine u Banja Luci. Osnovnu školu završila je u Maslovarama, a Ekonomsku školu u Banja Luci. Diplomirala je na Fakultetu za poslovni inženjering i menadžment 2008. godine. Od 2009. godine radila je u Fagus grupi, a od 2011. godine bila je direktor firme Bor Petrol. Za vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za finansije imenovana je 04.11.2014. godine.