Poziv za javnu raspravu o nacrtu statuta o izmjeni statuta opštine Kotor Varoš


Opštinska uprava Kotor Varoš – Stručna služba, organizuje javnu raspravu o nacrtu Statuta o izmjeni Statuta Opštine Kotor Varoš.
Pozivaju se svi zainteresovani građani da uzmu učešće u javnoj raspravi i da sugestijama i prijedlozima daju svoj doprinos.
Nacrt Statuta o izmjeni Statuta Opštine Kotor Varoš može se preuzeti na internet stranici Opštine Kotor Varoš – www.opstinakotorvaros.com u rubrici Normativna akta, podrubrika Statut.
Rasprave će se održati u svim mjesnim zajednicama prema sljedećem rasporedu:
Untitled
V.D. SEKRETARA SKUPŠTINE OPŠTINE
Snežana Jurić, dipl.pravnik