Počelo uređenje kupališta „Brana“


KOTOR VAROŠ, 4. SEPTEMBRA – U mjesnoj zajednici Kotor Varoš počeli su radovi na realizaciji projekta „Uređenje kupališta Brana“, čija je vrijednost 22.410 KM.

UNDP će finansirati projekat sa 17.000 KM (70% učešća), dok će opština Kotor Varoš izdvojiti 5.410 KM (30% učešća).

Po riječima načelnika opštine Kotor Varoš Zdenka Sakana realizacijom projektnih aktivnosti, na lokaciji Brana, će se obezbijediti adekvatan prostor za odmor i rekreaciju.

Biće izgrađen pristupni put dužine 250 metara, očistiće se i produbiti korito rijeke Vrbanje, očistiti desna obala, izgraditi obaloutvrda sa stazom i izgraditi stepenište za prilaz vodi, očistiti i urediti plato u obuhvatu kupališta, urediti teren za odbojku na pijesku biće postavljeno 6 klupa“, naglasio je Sakan.

Brana 1

Rezultat navedenih aktivnosti će biti uređena i atraktivna lokacija na obali rijeke namijenjena za odmor i rekreaciju, koja će biti dostupna svim građanima prema njihovim potrebama.

Projektom će se stvoriti uslovi za redovno održavanje manifestacije plivanja za Časni krst u zimskom periodu, koja je do sada održana tri puta i okupila je najveći broj posjetilaca.

Brana 2

Na ovaj način će se stvoriti uslovi da ova manifestacija postane prepoznatljiva i da se uvrsti u kalendar kulturnih dešavanja naše lokalne zajednice“, istakao je Sakan i dodao da je u toku realizacije projekta planirana volonterska akcija na čišćenju terena i postavljanju znakova upozorenja na zaštiti prirode.

Radove izvodi preduzeće „Dekol“ iz Kotor Varoša.


Hit Counter provided by technology news