Pojačana kontrola pridržavanja Uredbe o mjeri neposredne kontrole cijena


KOTOR VAROŠ, 5. APRILA – U cilju sprečavanja poremećaja na tržištu u vezi sa snabdijevanjem robom, nastalih usljed širenja virusa korona, Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 30/20), koja je stupila na snagu 2. aprila.

U odnosu na prethodnu Uredbu od 18. marta, kojom su prodajne cijene određenih proizvoda bile zamrznute na nivo od 5. marta, novom Uredbom ograničavaju se marže svih učesnika u lancu snabdijevanja robom ili proizvodima tako da ne prelaze nivo marži te robe ili tih proizvoda na dan 5. marta 2020. godine.

Nabavna cijena na koju se obračunava marža obuhvata fakturnu cijenu proizvođača, odnosno dobavljača, uvećanu za zavisne troškove nabavke, kao što su troškovi carinjenja, transporta, skladištenja, troškovi špediterskih usluga i slično.

Ograničenje marži primjenjuje se na sljedeću robu ili sljedeće proizvode:

1. sve vrste brašna, sve vrste hljeba, peciva i sve vrste drugih pekarskih proizvoda od brašna i žitarica;
2. mlijeko i mliječni proizvodi;
3. jaja i proizvodi od jaja;
4. šećer;
5. čaj;
6. začini;
7. so za ljudsku ishranu;
8. riža;
9. tjestenina;
10. sve vrste svježeg mesa i mesnih prerađevina;
11. riba i prerađevine od ribe;
12. konzerve mesne;
13. konzerve riblje;
14. voda za piće;
15. voće i povrće;
16. sve vrste negaziranih sokova;
17. sirće;
18. jestivo ulje;
19. svinjska mast, maslac, maslo i margarin;
20. formule za dojenčad i formule nakon dojenja;
21. prerađena hrana na bazi žitarica i dječja hrana za dojenčad i malu djecu;
22. dodaci ishrani;
23. hrana za posebne medicinske potrebe;
24. hrana pogodna za lica netolerantna na gluten;
25. pelene za jednokratnu upotrebu za djecu i odrasle;
26. higijenski ulošci;
27. deterdžent za veš;
28. deterdžent za suđe;
29. sapun;
30. sredstva za dezinfekciju vode, prostora i ruku (uključujući koncentrovani alkohol);
31. sredstva za održavanje higijene predmeta i prostora;
32. toaletni papir;
33. pasta za zube;
34. zaštitni kombinezoni i druga zaštitna i medicinska odjeća i obuća;
35. zaštitne naočare i viziri, zaštitne rukavice, zaštitne navlake za cipele;
36. zaštitne maske hirurške, plastične maske sa tekstilnim filterom, papirne maske;
37. zaštitne maske za lice FFP2 i FFP3;
38. posteljina i ostali veš za zdravstveni sistem;
39. varikina i ostala dezinfekciona sredstva;
40. asepsol;
41. medicinski alkohol;
42. sve vrste sjemenskog i sadnog materijala;
43. sredstva za zaštitu zdravlja biljaka;
44. stočna hrana i komponente za stočnu hranu i
45. vještačko đubrivo.

Za kršenje Urebe propisana je kazna za trgovca kao privredno društvo, odnosno drugo pravno lice 10.000 KM, za odgovorno lice 5.000 KM, te za trgovca kao preduzetnika 6.000 KM.

Republička tržišna inspekcija vrši pojačane kontrole trgovačkih centara, apoteka i drugih prodajnih objekata. Imajući u vidu obim proizvoda koji je obuhvaćen Uredbom, inspektori vrše temeljne provjere formiranja cijena, te su i same kontrole detaljne i zahtijevaju nešto duže vrijeme. Takođe, nadzor na terenu vrše i inspektori jedinica lokalne samouprave.

Iz Odsjeka za inspekcijske poslove i komunalnu policiju Kotor Varoš upozoravaju sve trgovce na području opštine da se pridržavaju navedene Uredbe, a građane da, ukoliko imaju saznanja o kršenju Uredbe, prijave nesavjesne trgovce na broj telefona 066/342-702 ili na mail adresu komunalnapolicijakv@gmail.com.


Hit Counter provided by technology news