Poljoprivreda


Na poljoprivredno zemljište otpada 38% ukupne površine opštine. Brdsko- planinski reljef opštine sa razlikama u nadmorskoj visini i umjereno-kontinentalna klima omogućuju razvoj različitih grana poljoprivredne proizvodnje, odnosno različitih poljoprivrednih kultura.

Nepovoljan faktor na bavljenje poljoprivredom je pojava čestih kasnih proljetnih i ranih jesenjih mrazova. Česte i izražene oscilacije temperature u kratkom vremenskom periodu imaju za posljedicu slabije napredovanje iljaka, te veću mogućnost parazitarnih i sličnih oboljenja. Negativan uticaj temperaturne oscilacije posebno je izražen u proljeće u vrijeme intenzivnog cvjetanja voća. Takođe, na sličan način, temperaturne oscilacije negativno utiču i na životinjski svijet. Na području opštine Kotor Varoš najveća površina poljoprivrednog zemljišta je kiselo ili jako kiselo zemljište. Radi se o zemljištu relativno loših karakteristika, s obzirom na fizički sastav i hemijske osobine. Prema podacima iz katastra, u pogledu bonitetnih klasa zemljišta, preovlađuju boniteti IV i V klase. Ova su zemljišta teža za obradu i traže veća ulaganja za popravku plodnosti. I pored značajnijih klimatskih promjena u posljednjem periodu, ovakva klima je povoljna za različite grane poljoprivrede kao što su ratarstvo, stočarstvo i voćarstvo. Na području opštine Kotor Varoš oko 55% stanovništva se bavi poljoprivrednom proizvodnjom kao dopunskom djelatnošću a 5% kao osnovnom. Najveći procenat pripada proizvođačima koji proizvode za vlastite potrebe. Ovo podneblje je tradicionalno okrenuto ka stočarstvu, pogotovo sitnom (na području opštine ima oko 8.000 grla ovaca i 2.200 grla goveda). Svinjogojstvo je još uvjek ekstenzivno i na području opštine je zabilježeno oko 4.000 svinja. U ratarstvu je najviše zastupljen kukuruz i krmno bilje sa ukupnom površinom od 1000 ha, u voćarstvu preovladava šljiva, jabuka i kruška. Voćarstvo je pretežno ekstenzivno, mada ima i podizanja intezivnih zasada. U gornjem toku rijeke Vrbanje su izgrađeni kapaciteti za uzgoj pastrmskog mesa. Veći dio obradivog zemljišta se kultiviše. Uglavnom se radi o ekstenzivnom bavljenju poljoprivredom.

Površina (ha) Vlasništvo

broj domaćinstava

Privatno Javno
0-3 631 1
1-3 1719 1
3-5 2865 1
 5+ 515 1
 Ukupno 5730 1

Tabela – Veličina zemljišnih posjeda po vlasničkoj strukturi

poljoprivreda

 

Poljoprivredno zemljište zauzima 21.562 ha ili 215,62 km2. Osnovne karakteristike zemljišta su usitnjenost parcela (prosječna veličina posjeda je 3 ha, dok se posjed sastoji od 10-12 parcela), loša infrastruktura (posebno putna), zapuštenost
parcela u društvenoj svojini gdje nije jasan titular vlasništva, ali i parcela u privatnoj svojini koje su zapuštene zbog odlaska stanovništva sa posjeda. Trenutno je u procesu prenos vlasništva svih nepokretnosti sa zemljoradničkih zadruga u vlasnišvo opštine Kotor Varoš.