Sekretar


 

Snežana Jurić
vršilac dužnosti sekretara SO

Broj kancelarije: 22
Telefon: 051/ 784-238
E-mail: snezajuric@yahoo.com


Nadležnosti:
  • Sekretar Skupštine opštine rukovodi stručnom službom Skupštine opštine, a u saradnji sa Predsjednikom Skupštine opštine i Načelnikom opštine priprema prijedlog dnevnog reda Skupštine, obezbjeđuje uslove za rad Skupštine, pruža stručnu pomoć predsjedniku Skupštine opštine, odgovara za zakonitost rada Skupštine opštine i vrši druge poslove utvrđene Statutom i Poslovnikom Skupštine opštine.

 

Biografija

Snežana Jurić, rođena 22.07.1989. godine u Banjaluci. Osnovnu školu završila u Kotor-Varošu. Medicinsku školu, smijer farmaceutski tehničar završila u Banjaluci. Pravni fakultet na Univerzitetu u Banjaluci upisala 2008. godine, a završila 2012. godine. Radni odnos zasnivala u d.o.o. „Ekvator“ Banjaluka i JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac, ŠG „Vrbanja“ Kotor-Varoš.

Za v.d. sekretara Skupštine opštine Kotor-Varoš imenovana 28.11.2014. godine