Секретар


 

Снежана Јурић
вршилац дужности секретара СО

Број канцеларије: 22
Tелефон: 051/ 784-238
E-mail: snezajuric@yahoo.com


Надлежности:
  • Секретар Скупштине општине руководи стручном службом Скупштине општине, а у сарадњи са Предсједником Скупштине општине и Начелником општине припрема приједлог дневног реда Скупштине, обезбјеђује услове за рад Скупштине, пружа стручну помоћ предсједнику Скупштине општине, одговара за законитост рада Скупштине општине и врши друге послове утврђене Статутом и Пословником Скупштине општине.

 

Биографија

Снежана Јурић, рођена 22.07.1989. године у Бањалуци. Основну школу завршила у Котор-Варошу. Медицинску школу, смијер фармацеутски техничар завршила у Бањалуци. Правни факултет на Универзитету у Бањалуци уписала 2008. године, а завршила 2012. године. Радни однос заснивала у д.о.о. „Екватор“ Бањалука и ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, ШГ „Врбања“ Котор-Варош.

За в.д. секретара Скупштине општине Котор-Варош именована 28.11.2014. године


Hit Counter provided by technology news