Usvojen godišnji plan kapitalnih investicija i Strategija razvoja opštine


KOTOR VAROŠ, 30. JUNA – Odbornici Skupštine opštine /SO/ Kotor Varoš su na današnjem zasjedanju usvojili godišnji plan kapitalnih investicija za 2022. godinu, a za ovu namjenu će biti izdvojeno 1.074.300 KM budžetskih sredstava.

Jednoglasno je usvojen i izvještaj o realizaciji Plana kapitalnih incesticija za prošlu godinu, gdje je za 19 infrastrukturnih projekata utrošeno 665.000 KM.

Odbornici lokalnog parlamenta su usvojili i konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta opštine za prošlu godinu u iznosu od 10.400.000 KM.

Na današnjoj sjednici usvojena je Strategija razvoja opštine za period 2022-2028. godina, na koju Ministarstvo lokalne uprave i samouprave Republike Srpske nije imalo prijedloga, primjedbi i sugestija.

IMG-1f3a4d5a4249188f7f1c67ea503e2f54-V

Takođe, Generalni sekretarijat Vlade Republike Srpske – Odjeljenje za strateško planiranje je, nakon razmatranja Strategije, utvrdio da postojeći dokument sadrži osnovne elemente propisane Uredbom.

U prošloj godini je realizovano 28 projekata, što je 49 odsto od predviđenog plana implementacije Strategije razvoja opštine.

Odbornici su usvojili programe rada Centra za socijalni rad i Doma zdravlja „Sveti Pantelejmon“ za ovu godinu, kao i izvještaje o radu ovih institucija sa finansijskim pokazateljima za 2021. godinu.

Jednoglasno su usvojeni izvještaji o radu opštinske Boračke organizacije za prošlu godinu, Agencije za lokalni i ekonomski razvoj i Turističke organizacije sa finansijskim pokazteljima.

U izvještaju o radu Policijske stanice Kotor Varoš za 2021. godinu je naglašeno da je evidentirano 76 krivičnih djela, što je znatno manje u odnosu na prethodne godine, uz napomenu da je stanje javnog reda i mira i bezbjednosti na području opštine na zadovoljavajućem nivou.

Usvojene su informacije o sprovođenju Odluke o komunalnom redu i realizaciji programa rada SO Kotor Varoš za prošlu godinu.

Skupština opštine Kotor Varoš usvojila je zaključak kojim se podnosi zahtjev Pravobranilaštvu Republike Srpske, da u skladu sa svojim nadležnostima preduzme sva pravna sredstva i radnje radi zaštite i ostvarivanja imovinskih prava i interesa opštine Kotor Varoš u postupku prijave i naplate potraživanja na ime naknade ostvarene prodajom šumskih drvnih sortimenata.

IMG-0598d9ad43243c40862358ff5db3e2a1-V

Šumsko gazdinstvo /ŠG/ „Vrbanja“ Kotor Varoš je za 2021. godinu prijavila 341.500 KM, a prema ostvarenoj prodaji od 69.507 metara kubnih šumskih drvnih sortimenata i prosječnoj prodajnoj cijeni od 90,28 KM, jasno je da naknada, koju je ŠG „Vrbanja“ bila dužna prijaviti i uplatiti, iznosi više od 600.000 KM.

Neprijavljivanjem i neplaćanjem naknade krši se Zakon o šumama i nanosi šteta opštini Kotor Varoš. Iz navedenih razloga traži se od Pravobranilaštva Republike Srpske da pokrene sve pravne radnje da se ovaj problem riješi“, stoji u skupštinskom zaključku.


Hit Counter provided by technology news