Извјештај о раду Позивног центра ”Система 48” у периоду од 16. до 22. јуна 2014. године.


Датум пријема: 16.06.2014. год.

Вријеме пријема: 08:55
Питање: Да ли надлежна општинска служба има у плану предузимање законом предвиђених мјера против особа које у градском подручју узгајају домаће животиње?

Датум одговора: 17.06.2014.год.
Вријеме одговора: 09:30
Одговор: Служба комуналне полиције општине Котор Варош сходно овлаштењима прописаним одредбама Одлуке о условима и начину држања домаћих животиња врши надзор над примјеном предметне одлуке. Постоје подручја у којима је држање забрањено и подручја у којима је уз испуњење прописаних услова дозволјено. Полиција је у више случајева већ поступала, неки су у току вођења управног поступка.

Датум пријема: 16.06.2014. год.
Вријеме пријема: 08:45
Питање: У улици Стефана Немање на двије локације, код ламела и послије кафе бара „ЕX“ налазе се оштећени „лежећи полицајци“ који угрожавају безбједност учесника у саобраћају. Када ће тај проблем бити ријешен?

Датум одговора: 17.06.2014.год.

Вријеме одговора: 12:20
Одговор: Надлежне службе ће санирати, односно извршити поправку лежећих полицајаца по обезбјеђењу потребних материјалних средстава.

Датум пријема: 16.06.2014. год.
Вријеме пријема: 09:05
Питање: Да ли ће корисници услуга Центра за социјални рад Котор Варош, који су претрпјели штете од недавних поплава имати додатну врсту помоћи од ове установе?

Датум одговора: 18.06.2014.год.
Вријеме одговора: 08:37
Одговор: У буџету Центар за социјални рад Котор Варош нема предвиђена средства за 2014. годину за додатне врсте помоћи, мађутим за кориснике услуга Центра за социјални рад који су претрпјели штете од поплава изнаћи ће се начин да се у складу са могућностима помогне кроз једнократне новчане помоћи.

Датум пријема: 18.06.2014. год.
Вријеме пријема: 10:00
Питање: Какав је статус старе зграде поред споменика палим борцима ВРС и шта локална управа има у плану са истом?

Датум одговора: 20.06.2014.год.
Вријеме одговора: 09:25
Одговор: Зградом располаже општина Котор Варош, а просторно планском документацијом планирано је да се објекат уклони.

Датум пријема: 20.06.2014. год.
Вријеме пријема: 14:45
Питање: Занима ме у чијем су власништву билборди у нашем граду и да ли локална управа има у плану да постави још билборда и колико?

Датум одговора: 21.06.2014.год.

Вријеме одговора: 11:45
Одговор: У току је израда докумената просторног уређења, на основу којих ће се приступити изради спроведбених докумената, који ће регулисати задржавање постојећих и предвидјети изградњу нових рекламних билборда. Тренутно не постоје подаци о локацији нових рекламних билборда.


Hit Counter provided by technology news