Извјештај о раду Позивног центра “Система 48“ у периоду од 26. маја до 08. јуна 2014.године

Извјештај о раду Позивног центра “Система 48“ у периоду од 26. маја до 08. јуна 2014.године


Извjeштaj o рaдуПoзивнoгцeнтрa “Систeмa 48“ у пeриoду oд 26. маја дo 08. јуна 2014.гoдинe

КOTOРВAРOШ, 09. јуна  – Извjeштaj o рaду Пoзивнoг цeнтрa “Систeмa 48“ у пeриoду oд 26. маја дo 08. јуна 2014.гoдинe

Датум пријема: 26.05.2014. год.
Вријеме пријема: 10:34

Питање: Поштовани, занима ме да ли  СЦ „Никола Тесла“ у нашем граду организује наставу ван система редовног школовања и који су смјерови?

Датум одговора:27.05.2014.год.
Вријеме одговора: 11:45

Одговор:Према плану и програму рада ЈУ СШЦ „Никола Тесла“ Котор Варош за школску 2013/14 није планиран упис полазника на програм образовања одраслих, а уједно Вас обавјештавамо да ни у овој школској години није било уписа на исти програм.

Датум пријема: 27.05.2014. год.
Вријеме пријема: 14:40
Питање:Да ли општина Котор Варош има у плану да у оквиру Пољопривредне стручне службе или у оквиру агро-центра оформи метеоролошку станицу?

Датум одговора:29.05.2014.год.
Вријеме одговора: 12:35

Одговор: С обзиром на тода општина Котор Варош располаже скромним буџетом, тренутно нисмо у могућности да планирамо рад локалне метеоролошке станице и углавном се користе подаци Републичког хидрометеоролошког завода, који од 2002. године своју дјелатност обавља у саставу Министарства за пољопривреду, шумарство и водопривреду Републике Српске, и који у складу са прописима Свјетске метеоролошке организације, свакодневно, за потребе многобројних корисника ради три метеоролошка билтена која садрже преглед и прогнозу метеоролошких услова за Републику Српску за текући дан и за наредна три дана, хидролошки билтен који садржи податке о водостању на ријекама у Републици Српској измјерених у 08:00 часова текућег дана. Поред редовних дневних извјештаја у случајевима ванредних дешавања, земљотреса, поплава и естремних климатских појава раде се ванредни билтени, а њихов број зависи од интензитета појаве, односно степена опасности по људе и материјална добра. Континуирано се израђују седмодневни, декадни и мјесечни климатолошки и агрометеоролошки извјештаји.

Датум пријема: 28.05.2014. год.
Вријеме пријема: 10:15

Питање:У улици Стефана Немање педесетак метара од кафе бара „ЕX“ према Новом насељу, на цести се налази пропуст за воду без решетке, који би под хитно требало затворити да се неко од грађана – пролазника не би повриједио.

Датум одговора:28.05.2014.год.
Вријеме одговора:14:45

Одговор: Служба комуналне полиције општине Котор Варош након примљене пријаве изашла је на лице мјеста у улицу „Стефана Немање“ те констатовала да се на поменутој дионици налази отворени шахт оборинске канализације који преставља пријетњу безбиједности пролазника. – Наложено је ЈКП ”Бобас” да изврши санацију, односно замјену решетке шахта.

Датум пријема: 29.05.2014. год.
Вријеме пријема: 10:30

Питање: Треба да почнем да радим и живим у Котор Варошу, имам двоје дјеце узраста двије (2) и пет (5) година, интересује ме да ли ћу моћи да их упишем у вртић ”Лариса Шугић” и под који условима?

Датум одговора:30.05. 2014.год.
Вријеме одговора: 13:39

Одговор: Сви родитељи који су заинтересовани за боравак дјеце у нашој предшколској установи неопходно је да попуне образац молбе за полазак дјетета у вртић. Образац молбе је свакодневно доступан у службеним просторијама установе. Уз молбу за упис за свако дијете, потребно је приложити љекарску документацију: љекарско увјерење и налаз столице на паразите, као и родни лист.Родитељи двоје или више дјеце који се истовремено налазе у вртићу остварују право на попуст од 10 одсто  у коначном износу од цијене за боравак дјеце у Вртићу (цијена на мјесечном нивоу за једно дијете је 120,00 КМ за вртићке групе, 130,00 КМ за јаслице).

Вишечлане породице које се налазе на листи чекања за полазак дјетета у Вртић имају предност у односу на све преостале пристигле Молбе за упис.

Додатне информације могу се добити на сљедеће начине:

-канцеларија директора: 785-500

-е-mail: djeciji.vrtickv@hotmail.com

-или лично у Вртићу сваким радним даном од 08:00 часова до 16:00 часова.

Датум пријема: 30.05.2014. год.
Вријеме пријема: 11:05

Питање: Када општина Котор Варош има у плану да крене са реализацијом активности на преуређењу брда Рујика у „Парк шуму“?

Датум одговора:30.05.2014.год.
Вријеме одговора:14:30
Одговор:Реализација активности на преуређењу брда Рујика у Парк шуму отпочеће по усвајању Урбанистичког плана, а већ се воде активности на експропријацији земљишта које се тренутно води на ШГ „Врбања“ Котор Варош.

Датум пријема: 30.05.2014. год.
Вријеме пријема: 13:50

Питање:Да ли Центар за културу, спорт и информисање Котор Варош има у планупоново почети са филмским пројекцијама у реновираном биоскопу?

Датум одговора:30.05.2014.год.
Вријеме одговора:14:30
Одговор: Центар за културу, спорт и информисање Котор Варош у сарадњи са „Оскар филмом“ из Бања Луке  је већ од 05.06.2014. године поново почео са приказивањем најновијих филмских хитова у реновираној биоскопској сали.

Датум пријема: 02.06.2014. год.
Вријеме пријема: 14:50

Питање:Поштовани, занима ме да ли ЈКП ” Бoбас ” Котор Варош има потписан уговор за одвоз клаоничког отпада из ”Језерке” и ако има гдје се исти одвози?

Датум одговора:03.06.2014.год.
Вријеме одговора:13:00
Одговор: КП “Бобас” Котор Варош по захтјеву корисника
потписује уговоре за одвоз отпада. Са фирмом “Језерка” доо-Гарићи
потписан је купопродајни уговор број 1535/13 од 09.08.2013.године гдје
се у члану 1 наводи да ће се одвоз клаоничког отпада вршити по наруџби
корисника у овом случају “Језерка”дооГарићи. “Језерка” доо-Гарићи је до сада звала једном за одвоз клаоничког отпада и предузеће је уредно
извршило своју услугу и за извршену услугу издало фактуру према ”Језерци” дооГарићи. Предузеће клаонички и сваки други отпад вози на регионалну депонију „ДЕП-ОТ“  Рамићи – Бања Лука.

Датум пријема: 04.06.2014. год.
Вријеме пријема: 10:00

Питање: Занима ме да ли је за наредну школску годину у СЦ „Никола Тесла“ Котор Варош планирано увођење нових смјерова –  кожар, обућар, фризер?

Датум одговора:06.06.2014.год.
Вријеме одговора:12:15

Одговор: У плaну уписa у СШЦ „Никoлa Teслa“ Кoтoр Вaрoш зa шкoлску 2014/15 гoдину je oбухвaћeнa вeћинa смjeрoвa кojи су нajтрaжeниjи и нajинтeрeсaнтниjи зa упис учeникa у први рaзрeд срeдњoшкoлскoг oбрaзoвaњa, a у фaзи прeгoвoрa je додавање joш jeднoг смиjeрa и тo смиjeрa обућар.

Датум пријема: 04.06.2014. год.
Вријеме пријема: 10:00

Питање: Да ли у СЦ „Никола Тесла“ Котор Варош организују информативне дане за ученике деветих разреда, како би се ученици упознали са струком односно смјеровима и занимањем које нуди школа?

Датум одговора:06.06.2014.год.
Вријеме одговора:12:15

Одговор: У сaрaдњи сa OШ „Свeти Сaвa“ Кoтoр Вaрoш, СШЦ „Никoлa Teслa“ Кoтoр Вaрoш прoвoди истрaживaњe мeђу учeницимa дeвeтoг рaзрeдa oснoвнe шкoлe o тoмe кojи су смjeрoви учeницимa нajинтeрeсaнтниjи зa упис у први рaзрeд срeдњe шкoлe, тe сe у склaду сa тим сaстaвљa плaн уписa у СШЦ „Никoлa Teслa“ Кoтoр Вaрoш зa наредну шкoлску гoдину.

 

 

 

 

 


Hit Counter provided by technology news