Izvještaj o radu Pozivnog centra “Sistema 48“ u periodu od 26. maja do 08. juna 2014.godine

Izvještaj o radu Pozivnog centra “Sistema 48“ u periodu od 26. maja do 08. juna 2014.godine


Izvještaj o raduPozivnogcentra “Sistema 48“ u periodu od 26. maja do 08. juna 2014.godine

KOTORVAROŠ, 09. juna  – Izvještaj o radu Pozivnog centra “Sistema 48“ u periodu od 26. maja do 08. juna 2014.godine

Datum prijema: 26.05.2014. god.
Vrijeme prijema: 10:34

Pitanje: Poštovani, zanima me da li  SC „Nikola Tesla“ u našem gradu organizuje nastavu van sistema redovnog školovanja i koji su smjerovi?

Datum odgovora:27.05.2014.god.
Vrijeme odgovora: 11:45

Odgovor:Prema planu i programu rada JU SŠC „Nikola Tesla“ Kotor Varoš za školsku 2013/14 nije planiran upis polaznika na program obrazovanja odraslih, a ujedno Vas obavještavamo da ni u ovoj školskoj godini nije bilo upisa na isti program.

Datum prijema: 27.05.2014. god.
Vrijeme prijema: 14:40
Pitanje:Da li opština Kotor Varoš ima u planu da u okviru Poljoprivredne stručne službe ili u okviru agro-centra oformi meteorološku stanicu?

Datum odgovora:29.05.2014.god.
Vrijeme odgovora: 12:35

Odgovor: S obzirom na toda opština Kotor Varoš raspolaže skromnim budžetom, trenutno nismo u mogućnosti da planiramo rad lokalne meteorološke stanice i uglavnom se koriste podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda, koji od 2002. godine svoju djelatnost obavlja u sastavu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Republike Srpske, i koji u skladu sa propisima Svjetske meteorološke organizacije, svakodnevno, za potrebe mnogobrojnih korisnika radi tri meteorološka biltena koja sadrže pregled i prognozu meteoroloških uslova za Republiku Srpsku za tekući dan i za naredna tri dana, hidrološki bilten koji sadrži podatke o vodostanju na rijekama u Republici Srpskoj izmjerenih u 08:00 časova tekućeg dana. Pored redovnih dnevnih izvještaja u slučajevima vanrednih dešavanja, zemljotresa, poplava i estremnih klimatskih pojava rade se vanredni bilteni, a njihov broj zavisi od intenziteta pojave, odnosno stepena opasnosti po ljude i materijalna dobra. Kontinuirano se izrađuju sedmodnevni, dekadni i mjesečni klimatološki i agrometeorološki izvještaji.

Datum prijema: 28.05.2014. god.
Vrijeme prijema: 10:15

Pitanje:U ulici Stefana Nemanje pedesetak metara od kafe bara „EX“ prema Novom naselju, na cesti se nalazi propust za vodu bez rešetke, koji bi pod hitno trebalo zatvoriti da se neko od građana – prolaznika ne bi povrijedio.

Datum odgovora:28.05.2014.god.
Vrijeme odgovora:14:45

Odgovor: Služba komunalne policije opštine Kotor Varoš nakon primljene prijave izašla je na lice mjesta u ulicu „Stefana Nemanje“ te konstatovala da se na pomenutoj dionici nalazi otvoreni šaht oborinske kanalizacije koji prestavlja prijetnju bezbijednosti prolaznika. – Naloženo je JKP ”Bobas” da izvrši sanaciju, odnosno zamjenu rešetke šahta.

Datum prijema: 29.05.2014. god.
Vrijeme prijema: 10:30

Pitanje: Treba da počnem da radim i živim u Kotor Varošu, imam dvoje djece uzrasta dvije (2) i pet (5) godina, interesuje me da li ću moći da ih upišem u vrtić ”Larisa Šugić” i pod koji uslovima?

Datum odgovora:30.05. 2014.god.
Vrijeme odgovora: 13:39

Odgovor: Svi roditelji koji su zainteresovani za boravak djece u našoj predškolskoj ustanovi neophodno je da popune obrazac molbe za polazak djeteta u vrtić. Obrazac molbe je svakodnevno dostupan u službenim prostorijama ustanove. Uz molbu za upis za svako dijete, potrebno je priložiti ljekarsku dokumentaciju: ljekarsko uvjerenje i nalaz stolice na parazite, kao i rodni list.Roditelji dvoje ili više djece koji se istovremeno nalaze u vrtiću ostvaruju pravo na popust od 10 odsto  u konačnom iznosu od cijene za boravak djece u Vrtiću (cijena na mjesečnom nivou za jedno dijete je 120,00 KM za vrtićke grupe, 130,00 KM za jaslice).

Višečlane porodice koje se nalaze na listi čekanja za polazak djeteta u Vrtić imaju prednost u odnosu na sve preostale pristigle Molbe za upis.

Dodatne informacije mogu se dobiti na sljedeće načine:

-kancelarija direktora: 785-500

-e-mail: djeciji.vrtickv@hotmail.com

-ili lično u Vrtiću svakim radnim danom od 08:00 časova do 16:00 časova.

Datum prijema: 30.05.2014. god.
Vrijeme prijema: 11:05

Pitanje: Kada opština Kotor Varoš ima u planu da krene sa realizacijom aktivnosti na preuređenju brda Rujika u „Park šumu“?

Datum odgovora:30.05.2014.god.
Vrijeme odgovora:14:30
Odgovor:Realizacija aktivnosti na preuređenju brda Rujika u Park šumu otpočeće po usvajanju Urbanističkog plana, a već se vode aktivnosti na eksproprijaciji zemljišta koje se trenutno vodi na ŠG „Vrbanja“ Kotor Varoš.

Datum prijema: 30.05.2014. god.
Vrijeme prijema: 13:50

Pitanje:Da li Centar za kulturu, sport i informisanje Kotor Varoš ima u planuponovo početi sa filmskim projekcijama u renoviranom bioskopu?

Datum odgovora:30.05.2014.god.
Vrijeme odgovora:14:30
Odgovor: Centar za kulturu, sport i informisanje Kotor Varoš u saradnji sa „Oskar filmom“ iz Banja Luke  je već od 05.06.2014. godine ponovo počeo sa prikazivanjem najnovijih filmskih hitova u renoviranoj bioskopskoj sali.

Datum prijema: 02.06.2014. god.
Vrijeme prijema: 14:50

Pitanje:Poštovani, zanima me da li JKP ” Bobas ” Kotor Varoš ima potpisan ugovor za odvoz klaoničkog otpada iz ”Jezerke” i ako ima gdje se isti odvozi?

Datum odgovora:03.06.2014.god.
Vrijeme odgovora:13:00
Odgovor: KP “Bobas” Kotor Varoš po zahtjevu korisnika
potpisuje ugovore za odvoz otpada. Sa firmom “Jezerka” doo-Garići
potpisan je kupoprodajni ugovor broj 1535/13 od 09.08.2013.godine gdje
se u članu 1 navodi da će se odvoz klaoničkog otpada vršiti po narudžbi
korisnika u ovom slučaju “Jezerka”dooGarići. “Jezerka” doo-Garići je do sada zvala jednom za odvoz klaoničkog otpada i preduzeće je uredno
izvršilo svoju uslugu i za izvršenu uslugu izdalo fakturu prema ”Jezerci” dooGarići. Preduzeće klaonički i svaki drugi otpad vozi na regionalnu deponiju „DEP-OT“  Ramići – Banja Luka.

Datum prijema: 04.06.2014. god.
Vrijeme prijema: 10:00

Pitanje: Zanima me da li je za narednu školsku godinu u SC „Nikola Tesla“ Kotor Varoš planirano uvođenje novih smjerova –  kožar, obućar, frizer?

Datum odgovora:06.06.2014.god.
Vrijeme odgovora:12:15

Odgovor: U planu upisa u SŠC „Nikola Tesla“ Kotor Varoš za školsku 2014/15 godinu je obuhvaćena većina smjerova koji su najtraženiji i najinteresantniji za upis učenika u prvi razred srednjoškolskog obrazovanja, a u fazi pregovora je dodavanje još jednog smijera i to smijera obućar.

Datum prijema: 04.06.2014. god.
Vrijeme prijema: 10:00

Pitanje: Da li u SC „Nikola Tesla“ Kotor Varoš organizuju informativne dane za učenike devetih razreda, kako bi se učenici upoznali sa strukom odnosno smjerovima i zanimanjem koje nudi škola?

Datum odgovora:06.06.2014.god.
Vrijeme odgovora:12:15

Odgovor: U saradnji sa OŠ „Sveti Sava“ Kotor Varoš, SŠC „Nikola Tesla“ Kotor Varoš provodi istraživanje među učenicima devetog razreda osnovne škole o tome koji su smjerovi učenicima najinteresantniji za upis u prvi razred srednje škole, te se u skladu sa tim sastavlja plan upisa u SŠC „Nikola Tesla“ Kotor Varoš za narednu školsku godinu.