Zabraniti eksploataciju šljunka tokom ljeta


KOTOR VAROŠ, 6. JULA – Na današnjoj sjednici Skupštine opštine /SO/ Kotor Varoš odbornici su zaključkom obavezali Inspektorat Republike Srpske da zabrani izvođenje radova eksploatacije šljunka tokom ljeta preduzeću „Hadžirić-Dado“ d.o.o., čime bi se spriječilo zamućenje rijeke Vrbanje.

Od posebnog značaja za opštinu Kotor Varoš je zaštita izvorišta „Bijelo polje“. Izvođenjem radova eksploatacije šljunka narušen je vodotok rijeke Vrbanje i vodni režim napajanja pomenutog izvorišta, čime je ugroženo snabdijevanje pitkom vodom mještana Kotor Varoša i Zabrđa. Od republičkog Inspektorata se traži da zabrani izvođenje navedenih radova u području kota sanitarne zaštite definisanih programom sanitarne zaštite izvorišta „Bijelo polje“, zaključak je odbornika lokalnog parlamenta sa kojim će biti upoznati Javna ustanova „Vode Srpske“, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i Inspektorat Republike Srpske.

Jednoglasno je usvojen plan utroška sredstava od koncesione naknade za 2021. godinu u iznosu od 34.000 KM, kojim je predviđeno uređenje Knez Mihailove ulice u Kotor Varošu.

IMG-bb3d1ac99cab629db78c96c4080310f1-V

Programom korištenja sredstava naknade na osnovu promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe za 2021. godinu predviđeno je da se iz opštinskog budžeta izdvoji 10.000 KM.

Program rada Turističke organizacije i JZU Dom zdravlja „Sveti Pantelejmon“ za tekuću godinu su usvojeni jednoglasno.

Imenovani su vršioci dužnosti članova Upravnog odbora u kotorvaroškom Domu zdravlja i četiri ustanove čiji je osnivač opština Kotor Varoš.

IMG-b4ba886a9909f97eac087ee043c7c947-V

Usvojen je konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta za prošlu godinu, zatim izvještaj o radu Turističke organizacije i Doma zdravlja sa finansijskim pokazateljima, izvještaj o radu službe Civilne zaštite, kao i izvještaj o poslovanju Komunalnog preduzeća „Bobas“.

Usvojene su informacije o radu JP „DEP-OT“ d.o.o. za prošlu godinu, o uslovima i načinu korištenja ulične rasvjete na području opštine u 2020. godini sa prijedlogom mjera i o realizaciji programa rada SO Kotor Varoš za prošlu godinu.


Hit Counter provided by technology news