Zapošljavanje 15 ljudi kroz projekat "Žrtve mina"

Zapošljavanje 15 ljudi kroz projekat “Žrtve mina”


KOTOR VAROŠ, 11. SEPTEMBRA – Načelnik opštine Kotor Varoš Dalibor Vučanović i regionalni direktor njemačke nevladine organizacije ASB potpisali su danas ugovor o realizaciji projekta Socio – ekonomsko osnaživanje žrtava mina i njihovih porodica kroz poslovnu obuku i stvaranje mogućnosti za zapošljavanje koji finansira Evropska unija u iznosu od 93.000 maraka. Ovim projektom je predviđeno zapošljavanje 15 ljudi kroz poslovne grantove.
Pojam „Žrtve mina“ uključuje one osobe koje su direktno ugrožene protivpješadijskim minama, kao i njihove porodice i zajednice.
Odabir korisnika projekta izvršila je Komisija za odabir korisnika projekta, na osnovu utvrđenog sistema bodovanja, sastavljena od članova ASB-a, lokalnih partnera na projektu i jednog predstavnika opštine Kotor-Varoš.
Regionalni direktor njemačke nevladine organizacije ASB Elmir Bojadžić je pohvalio dosadašnju saradnju sa opštinom Kotor Varoš, koja je nastavljena realizacijom ovog projekta zapošljavanja 15 ljudi, uz finansijsku podršku ASB-a od 76.000 maraka i lokalne zajednice sa 16.200 maraka.
S obzirom da se čekaju zvanični rezultati tendera korisnici moraju biti strpljivi, jer će grantovi stići u narednih mjesec dana do krajnjih korisnika“, naglasio je Bojadžić.
U saradnji sa ASB-om na području opštine je do sada realizovano više infrastrukturnih i povratničkih projekata. Po riječima načelnika opštine Kotor Varoš Dalibora Vučanovića cilj projekta Socio – ekonomsko osnaživanje žrtava mina i njihovih porodica je da se korisnici osposobe da rade i žive od vlastitog rada i prihoda.
ASB će nastaviti svoje aktivnosti u opštini Kotor Varoš i to zahvaljujući sredstvima Minstarstva inostranih poslova Njemačke kroz projekat stvaranja mogućnosti zapošljavanja putem plasteničke proizvodnje za korisnike socijalne pomoći.