I dalje na snazi privremeno finansiranje


KOTOR VAROŠ, 26. FEBRUARA – Odbornici Skupštine opštine Kotor Varoš su na današnjem zasijedanju donijeli odluku o privremenom finansiranju opštine Kotor Varoš za period od 1. do 31. marta 2015. godine.

Skupstina
Sredstva za privremeno finansiranje utvrđuju se za pomenuti period u iznosu od 496.244,00 KM. Od ovog iznosa 404.244,00 KM raspoređuje se na redovne troškove u skladu sa troškovima za mart 2014. godine, a iznos od 92.000,00 KM raspoređuje se na uplatu PDV-a po Ugovoru o projektu „Rekonstrukcija i sanacija gradske vodovodne mreže i proširenje kanalizacione mreže, opština Kotor Varoš“.
Odbornici lokalnog parlamenta su usvojili plan rada JU „Centar za socijalni rad“ za 2014. godinu, kao i zaključak da JU „Centar za kulturu, sport i informisanje“ bude nosilac svih kulturnih i sportskih manifestacija na području opštine.