Neradni dan 21. novembar


KOTOR VAROŠ, 20. NOVEMBRA – Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, 21. novembar, republički je praznik i neradni dan u Republici Srpskoj.

U dane praznika Republike ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

Shodno Zakonu o praznicima Republike Srpske, načelnik opštine donio je posebnu odluku kojom su određena preduzeća, ustanove i druge organizacije sa područja opštine Kotor Varoš, a radi zadovoljenja neophodnih potreba građana, dužna da rade u dane praznika Republike Srpske.