Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na treningu ”Upravljanje projektnim ciklusom (PCM)”

Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na treningu ”Upravljanje projektnim ciklusom (PCM)”


Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na treningu
”Upravljanje projektnim ciklusom (PCM)”
koji organiziraju UNDP LOD IV projekat i Opština Kotor Varoš

Projekat “Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV” (LO IV) u saradnji sa Opštinom Kotor Varoš objavljuje poziv za organizacije civilnog društva (OCD) sa područja opštine za učestvovanje na dvodnevnom treningu: “Upravljanje projektnim ciklusom (PCM)”.

Trening se realizuje kao podrška procesu provođenja Javnog poziva za organizacije civilnog društva/nevladine organizacije za predaju prijedloga projekata za finansiranje, koji su Opština Kotor Varoš i LOD IV projekat objavili 20. februara 2015. godine. Javni poziv će biti otvoren 4 sedmice.

Cilj treninga je pružiti OCD-ovima osnovna znanja o upravljanju projektnim ciklusom kako bi mogle sa kvalitetno osmišljenim i napisanim projektnim prijedlozima aplicirati na gore navedeni javni poziv ali i na pozive drugih, domaćih i međunarodnih donatora.

Trening će se održati 9. i 10. marta 2015. u zgradi Opštine Kotor Varoš, sala skupštine opštine, ulica Cara Dušana bb, sa početkom u 10:00 sati.

Krajnji rok za prijavu na trening je 5. marta 2015. do 12 časova, na email adresu:maja.veljo@undp.org ili na broj faksa 033 552 330 uz naznaku: Za učešće na treningu “Upravljanje projektnim ciklusom – Trening Kotor Varoš”. OCD koje budu odabrane za učešće na trenigu će biti kontaktirane do 6. marta 2015. godine kad će im se dostaviti i dnevni red treninga.

Obzirom da je broj učesnika na treningu ograničen, jedna organizacija može prijaviti samo jednu osobu. U slučaju velikog interesa, potvrda prijava će se vršiti u skladu sa hronoškim redoslijedom pristizanja prijava.

LOD IV finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH).