Poziv privrednim subjektima za prijave za podsticaje Ministarstva


KOTOR VAROŠ, 1. AVGUSTA – Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske poziva sve privredne subjekte, koji su povećali plate radnicima u periodu od januara do juna 2022. godine, da podnesu Zahtjev za dodjelu podsticaja za povećanje plate radnika za šesti obračunski period.

Zahtjev se podnosi putem aplikacije „e podsticaj” koja se nalazi na internet stranici Ministarstva privrede i preduzetništva, a koja će biti aktivna do 29. avgusta kada ističe rok od 60 dana za podnošenje zahtjeva.

Nakon što aplikacija automatski potvrdi da je zahtjev ispravno popunjen i uspješno elektronski dostavljen, privredni subjekt štampa, potpisuje i ovjerava dio zahtjeva koji se odnosi na opšte podatke, te vrši njegovu dostavu Ministarstvu privrede i preduzetništva u pisanoj formi. Zahtjev u pisanoj formi sadrži bar-kod koji se dođeljuje nakon uspješne elektronske dostave, a smatra se podnesenim kada se Ministarstvu dostavi odštampani dio zahtjeva sa bar-kodom.

Važno je napomenuti da privredni subjekti mogu ostvariti pravo na podsticaj već po osnovu jednog povećanja plate koje su izvršili u nekom od prethodnih obračunskih perioda.

Podsjetimo, u skladu sa Zakonom o podsticajima u privredi Republike Srpske, privredni subjekti ostvaruju pravo na podsticaj za povećanje plata u dva obračunska perioda, od kojih jedan traje od 1. januara do 30. juna, a drugi od 1. jula do 31. decembra u jednoj kalendarskoj godini.

Po ovom osnovu privrednim subjektima je do sada isplaćeno oko 13 miliona KM.

Osnovni cilj dodjele sredstava podsticaja je poboljšanje položaja radnika, u smislu utvrđivanja viših novčanih naknada po osnovu plata i vremenski duže održavanje uvećane plate radnika, te otklanjanje sive zone u oblasti isplate plata radnika i prevođenje cjelokupnog novčanog iznosa koji radnik dobije od privrednog subjekta u legalne tokove.
Ovom mjerom nastavlja se kontinuitet u aktivnostima na suzbijanju sive ekonomije poboljšanju položaja radnika i nezaposlenih lica, kao i unapređivanju poslovnog okruženja.