Postavljena pitanja Pozivnom centru ”Sistema 48” u periodu od 01.06.2020. do 01.07.2020. godine.


Postavljena pitanja Pozivnom centru ”Sistema 48” u periodu od 01.06.2020. do 01.07.2020. godine.

Datum prijema: 10.06.2020. god. Vrijeme prijema: 12:00 časova

Pitanje: Hoće li ove godine biti obavezne proljećne sistematske deratizacije u cilju preventivne zaštite stanovništva od pojave i širenja zaraznih bolesti koje prenose glodari i kada će početi?

Datum odgovora: 12.06.2020.god. Vrijeme odgovora: 16:00 časova

Odgovor: Proljećna deratizacija počinje 18. juna (četvrtak) i trajaće do 25. juna 2020. godine. Javna deratizacija će biti izvršena u objektima koji su vlasništvo Opštine Kotor Varoš i to: Matični ured Kruševo Brdo, Matični ured Šiprage, Matični ured Grabovica, Matični ured Obodnik, Matični ured Maslovare, Matični ured Liplje, Matični ured Vrbanjci, Matični ured Zabrđe, Matični ured Vagani, Objektima Opštinske uprave Kotor Varoš, Stadion sportskih igara Kotor Varoš, Korito rijeke Vrbanje na izlazima kanalizacije na 5 lokacija, a za sve ostale objekte troškove deratizacije snose sami korisnici.

Datum prijema: 14.06.2020. god. Vrijeme prijema: 12:00 časova

Pitanje: Da li će mještani Vrbanjaca uskoro dobiti adekvatno mjesto za odmor i uređeno kupalište u ljetnom periodu?

Datum odgovora: 16.06.2020.god. Vrijeme odgovora: 16:00 časova

Odgovor: Radnici preduzeća „Dekol“ već uveliko izvode radove na izgradnji kupališta Vasin vir u mjesnoj zajednici Vrbanjci. Nakon što je posječeno šiblje i nisko rastinje na pomenutoj lokaciji i uređen parking prostor, koji će biti proširen uz magistralni put, pristupilo se izradi nadstrešnice sa pečenjarom.

Riječ je o kupalištu koje ima tradiciju i učinićemo sve da ponovo postane mjesto okupljanja u predstojećem periodu.

Datum prijema: 25.06.2020. god. Vrijeme prijema: 12:00 časova

Pitanje: Razmišljate li o uvođenju besplatnog interneta u užem gradskom jezgru?

Datum odgovora: 27.06.2020.god. Vrijeme odgovora: 16:00 časova

Odgovor: Početkom jula mjeseca Gradski trg u Kotor Varošu biće kompletno pokriven brzim internetom i svaki posjetilac imaće mogućnost korišćenja besplatnog Wi-Fi interneta.

Riječ je o projektu koji je realizovan sa ciljem unaprijeđenja usluga i poboljšanja kvaliteta života stanovnika.