Postavljena pitanja Pozivnom centru ”Sistema 48” u periodu od 26.06.2017. do 03.07.2017. godine.


Postavljena pitanja Pozivnom centru ”Sistema 48” u periodu od 26.06.2017. do 03.07.2017. godine.
Datum prijema: 26.06.2017. god. Vrijeme prijema: 12:00 časova

Pitanje: Kada će se srediti kupalište Bjeline? Zaraslo je u travu, zaprljano smećem. Uglavnom u očajnom je stanju. Ljeto je nastupilo, kao i sezona kupanja. Hvala.

Datum odgovora: 27.06.2017.god. Vrijeme odgovora: 11:00 časova

Odgovor: KP „Bobas“ je zaduženo za održavanje gradskog kupališta Bjeline. Radnici ovog preduzeća redovno kupe smeće na pomenutoj lokaciji, a zbog kvara na trimerima nisu bili u mogućnosti da kose travu. Do kraja sedmice će i trava biti pokošena, a zahvaljujući projektu koji će zajednički realizovati opština Kotor Varoš i UNDP biće sanirana oštećenja na pješačkoj stazi i obaloutvrdi koja su nastala tokom majskih poplava 2014. godine.

Takođe, biće sanirano šetalište i obaloutvrda ispod Gradskog trga, kao i primarni kanalizacioni vod.
___________________________________________________________________

Postavljena pitanja Pozivnom centru ”Sistema 48” u periodu od 27.03.2017. do 03.04.2017. godine.
Datum prijema: 28.03.2017. god.

Vrijeme prijema: 12:00 časova

Pitanje: Da li u opštini postoji Privredni savjet, koliko je do sada održao sjednica i da li je do sada pokazao neku inicijativnost kako bi pomogao privredi u Kotor Varošu?

Datum odgovora: 28.03.2017.god.

Vrijeme odgovora: 16:00 časova

Odgovor: Privredni savjet je, rješenjem načelnika opštine, osnovan kao stručno i savjetodavno tijelo izvršne vlasti opštine Kotor Varoš 31.03.2016. godine. Broji 23 člana i do sada je održao četiri sjednice. Zapisnike sa sjednica možete pronaći u rubrici Privreda, podrubrika Privredni savjet, na sajtu opštine Kotor Varoš.
_______________________________________________________________________
Postavljena pitanja Pozivnom centru ”Sistema 48” u periodu od 06.03.2017. do 13.03.2017. godine.

Datum prijema: 06.03.2017. god.

Vrijeme prijema: 12:00 časova

Pitanje: Molim vas da mi odgovorite kada će biti riješeno pitanje parkinga ispred kafane XL? Naime ispred pomenute kafane vozila su parkirana tako da zauzimaju trotoar kojim se kreću pješaci a i krše zakon o bezbijednosti saobraćaja jer ometaju i vozače i pješake prilikom izlaska iz ulice Đure Jakšića na glavnu ulicu. Na tom mjestu već su se dešavali incidenti upravo zbog navedenog problema.

Datum odgovora: 06.03.2017.god.

Vrijeme odgovora: 16:00 časova

Odgovor: U pitanju je privatni, a ne javni parking. Saobraćajna policija je dužna da reguliše saobraćaj u gradu ukoliko ne postoji odgovarajuća saobraćajna signalizacija i upozori na nepravilno parkiranje koje ugrožava bezbijednost svih učesnika u saobraćaju.

Datum prijema: 06.03.2017. god.

Vrijeme prijema: 12:00 časova

Pitanje: Da li će se ponovo uspostaviti autobuska linija za Kruševo Brdo.

Datum odgovora: 06.03.2017.god.

Vrijeme odgovora: 16:00 časova

Odgovor: Prevoz-Golub je ovlašteni prevoznik lica na teritorijalnom području opštine Kotor Varoš. Po riječima nadležnih u ovom preduzeću u skorije vrijeme neće biti uspostavljena autobuska linija Kotor Varoš – Kruševo Brdo.

_______________________________________________________________________

Datum prijema: 31.1.2017. god. Vrijeme prijema: 16:00Pitanje: Zašto nije izvršeno odgovarajuće zimsko čišćenje sporednih ulica u MZ Kotor Varoš kao i u ostalim MZ u periodu od 5. do 9. januara 2017. godine kada je pala velika količina snijega, te ko je odgovoran za navedenu situaciju. Opštinska uprava ili firma koja je dobila posao putem javnih nabavki?

Datum odgovora: 1.2.2017.god.

Vrijeme odgovora: 11:00

Odgovor: Ekipe zimske službe su u tom periodu bile danonoćno na terenu i čistile su snijeg na svim putnim pravcima u skladu sa prioritetima. Saobraćajnice prvog prioriteta su očišćene na vrijeme, dok su se ostale čiste prema programu rada. Izrazito niske temperature i snijeg, koji je neprestano padao, su stvarali dodatne poteškoće, ali svi putni pravci na području MZ Kotor Varoš i ostalih mjesnih zajednica su u tom vremenskom periodu bili prohodni i nije bilo većih zastoja u saobraćaju, iako se on odvijao otežano.

_______________________________________________________________________

Postavljena pitanja Pozivnom centru ”Sistema 48” u periodu od 08. do 15. decembra 2016. godine.

Datum prijema: 12.12.2016. god. Vrijeme prijema: 16:30 Pitanje: Zašto lokalna vlast ne rješava pitanje rasvjete u Maslovarama koja ne radi mjesecima? Da li ćete preuzeti odgovornost ukoliko nečije dijete strada krećući se cestom koja nije osvijetljena ?

Datum odgovora: 13.12.2016.god.

Vrijeme odgovora: 09:30

Odgovor: Načelnik opštine je upoznat sa činjenicom da jedan dio rasvjete ne radi u najvećoj Mjesnoj zajednici na području opštine, ali i sa podatkom da rasvjeta ne radi u MZ Liplje, Podbrđe i Dabovci. Sredstva za održavanje ulične rasvjete su iscrpljena za tekuću godinu, a nakon usvajanja budžeta za 2017. godinu krenuće se u rješavanje prioriteta kada je u pitanju problem rasvjete na području opštine Kotor Varoš.

Datum prijema: 12.12.2016. god.
Vrijeme prijema: 12:14
Pitanje:
Da li je opština donijela Odluku o visini stope poreza na nepokretnost za proizvodnu djelatnost za 2017. godinu, i ako jeste kolika će biti stopa u narednoj godini?

Datum odgovora: 12.12.2016.god.
Vrijeme odgovora: 13:00
Odgovor: Opština Kotor Varoš će Odluku o visini stope za nepokretnost za proizvodnu djelatnost za 2017. godinu donijeti na redovnom skupštinskom zasjedanju 30. decembra 2016. godine.

________________________________________________________________________

Postavljena pitanja Pozivnom centru ”Sistema 48” u periodu od 07. do 14. novembra 2016. godine.

Datum prijema: 9.11.2016. god.
Vrijeme prijema: 09:03
Pitanje: Hoće li se ponovo uvesti Projekat organizacije Mozaik koji se naziva OMLADINSKA BANKA u ovoj godini?

Datum odgovora: 10.11.2016.god.
Vrijeme odgovora: 08:41
Odgovor: u  narednom  periodu  očekujemo  kontakte  sa  predstavnicima Fondacije  “MOZAIK”  oko  eventualnog  nastavka  saradnje  na Programu “OMLADINSKA BANKA”, o ishodu razgovora javnost će biti naknadno obaviještena

Datum prijema: 9.11.2016. god.
Vrijeme prijema: 09:03
Pitanje: Koliko nezaposlenih radnika ima u ovom momentu na evidenciji Biroa za zapošljavanje na području opštine Kotor Varoš?

Datum odgovora: 10.11.2016.god.
Vrijeme odgovora: 08:41
Odgovor: Prema izvještaju Biroa za zapošljavanje iz Kotor Varoša, zaključno sa 30.10.2016. godine na evidenciji Biroa ima ukupno 2541 lice.

Datum prijema: 9.11.2016. god.
Vrijeme prijema: 09:03
Pitanje: Kada je planirano objavljivalje Konkursa za stipendije?

Datum odgovora: 10.11.2016.god.
Vrijeme odgovora: 08:41
Odgovor: Raspisivanje konkursa za stipendije za školsku 2016/17 godinu je planirano odmah nakon usvajanja Budžeta opštine Kotor Varoš za istu godinu. Usvajanje Budžeta je planirano u januaru naredne godine, a Javni konkurs će biti objavljen na Info tabli opštine Kotor Varoš kao i na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine (www.opstinakotorvaros.com), informacije možete dobiti i pozivom na broj 051/784-230.

________________________________________________________________________

Postavljena pitanja Pozivnom centru ”Sistema 48” u periodu od 16. do 22. juna 2016. godine.

Datum prijema: 16.06.2016. god.
Vrijeme prijema: 08:55
Pitanje: Da li nadležna opštinska služba ima u planu preduzimanje zakonom predviđenih mjera protiv osoba koje u gradskom području uzgajaju domaće životinje?

Datum odgovora: 17.06.2016.god.
Vrijeme odgovora: 09:30
Odgovor: Služba komunalne policije opštine Kotor Varoš shodno ovlaštenjima propisanim odredbama Odluke o uslovima i načinu držanja domaćih životinja vrši nadzor nad primjenom predmetne odluke. Postoje područja u kojima je držanje zabranjeno i područja u kojima je uz ispunjenje propisanih uslova dozvoljeno. Policija je u više slučajeva već postupala, neki su u toku vođenja upravnog postupka.

Datum prijema: 16.06.2016. god.
Vrijeme prijema: 08:45
Pitanje: U ulici Stefana Nemanje na dvije lokacije, kod lamela i poslije kafe bara „EX“ nalaze se oštećeni „ležeći policajci“ koji ugrožavaju bezbjednost učesnika u saobraćaju. Kada će taj problem biti riješen?
Datum odgovora: 17.06.2016.god.
Vrijeme odgovora: 12:20
Odgovor: Nadležne službe će sanirati, odnosno izvršiti popravku ležećih policajaca po obezbjeđenju potrebnih materijalnih sredstava.

Datum prijema: 16.06.2016. god.
Vrijeme prijema: 09:05
Pitanje: Da li će korisnici usluga Centra za socijalni rad Kotor Varoš, koji su pretrpjeli štete od nedavnih poplava imati dodatnu vrstu pomoći od ove ustanove?
Datum odgovora: 18.06.2016.god.
Vrijeme odgovora: 08:37
Odgovor: U budžetu Centar za socijalni rad Kotor Varoš nema predviđena sredstva za 2014. godinu za dodatne vrste pomoći, mađutim za korisnike usluga Centra za socijalni rad koji su pretrpjeli štete od poplava iznaći će se način da se u skladu sa mogućnostima pomogne kroz jednokratne novčane pomoći.

Datum prijema: 18.06.2016. god.
Vrijeme prijema: 10:00
Pitanje: Kakav je status stare zgrade pored spomenika palim borcima VRS i šta lokalna uprava ima u planu sa istom?
Datum odgovora: 20.06.2016.god.
Vrijeme odgovora: 09:25
Odgovor: Zgradom raspolaže opština Kotor Varoš, a prostorno planskom dokumentacijom planirano je da se objekat ukloni.

Datum prijema: 20.06.2016. god.
Vrijeme prijema: 14:45
Pitanje: Zanima me u čijem su vlasništvu bilbordi u našem gradu i da li lokalna uprava ima u planu da postavi još bilborda i koliko?
Datum odgovora: 21.06.2016.god.
Vrijeme odgovora: 11:45
Odgovor: U toku je izrada dokumenata prostornog uređenja, na osnovu kojih će se pristupiti izradi sprovedbenih dokumenata, koji će regulisati zadržavanje postojećih i predvidjeti izgradnju novih reklamnih bilborda. Trenutno ne postoje podaci o lokaciji novih reklamnih bilborda.

________________________________________________________________________

Postavljena pitanja Pozivnom centru “Sistema 48“ u periodu od 9. juna do 15. juna 2016.godine

Datum prijema: 09.06.2016. god.
Vrijeme prijema: 10:26
Pitanje:Na koji način grupa građana može pokrenuti inicijativu za razmatranje određenog zahtjeva na sjednici Skupštine Opštine Kotor Varoš?
Datum odgovora:10.06.2016.god.
Vrijeme odgovora:12:33
Odgovor:Članom 111. Poslovnika o radu SO Kotor Varoš postupak za donošenje odluka i drugih akata SO, pokreće se inicijativom za donošenje akata, koja mora da sadrži razloge za njeno pokretanje Inicijativa treba sadržavati pravni osnov za donošenje određenog akta SO, ukoliko je taj osnov poznat pokretaču inicijative. Članom 112. Poslovnika propisano je da se inicijativa upućuje pedsjedniku SO koji je dostavlja načelniku Opštine na razmatranje. Načelnik je dužan u roku od 30 dana razmotriti inicijativu io svom stavu obavjestiti SO.

Datum prijema: 09.06.2016. god.
Vrijeme prijema: 12:45
Pitanje:Zanima me ispravnost vode u školama na području naše opštine i mjesnih zajednica i da li je kontrola istih vršena nakon nedavnih polava?
Datum odgovora:10.06.2016.god.
Vrijeme odgovora:08:40
Odgovor:Opštinski zdravstveno sanitarni inspektor u saradnji sa JU Dom zdravlja „Sveti Pantelejmon“ Kotor Varoš izvršio je 20.5.2016. godine uzorkovanje vode lokalnih-školskih vodovoda, samim tim prema nalazu Instituta za javno zdravstvo Banja Luka uzorci vodovoda Obodnik, Šiprage, Zabrđe, Vagani i Maslovare ne zadovoljavaju kriterije zdravstvene ispravnosti i nisu za upotrebu, a uzorci vodovoda u Vrbanjcima i Grabovici su zdravstveno ispravni.

Datum prijema: 09.06.2016. god.
Vrijeme prijema: 19:16
Pitanje:Zanima me kada će biti poznati rezultati i realizacija odobrenih projekata ASB?
Datum odgovora: 10.06.2016.god.
Vrijeme odgovora:12:25
Odgovor:Komisija za odabir projekata je izvršila izbor projekata, a lista odobrenih projekata je objavljena na Info tabli u zgradi opštinske uprave Kotor Varoš. U narednom periodu je planirano i potpisivanje ugovora kao i realizacija odobrenih projekata.

Datum prijema: 10.06.2016. god.
Vrijeme prijema: 12:55
Pitanje:Da li Opština Kotor Varoš ima potpisan ugovor sa nadležnom republičkom instituciom koji reguliše problematiku zaprašivanja komaraca na području naše opštine?
Datum odgovora:12.06.2016.god.
Vrijeme odgovora:08:45
Odgovor:Opština Kotor Varoš ima potpisan ugovor sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite, a u okviru tog sporazuma predviđeno je da agencijska kuća EKO – BEL obavi zaprašivanje komaraca na području naše opštine tokom naredne sedmice.

Datum prijema: 10.06.2016. god.
Vrijeme prijema: 15:05
Pitanje:Koliko će ove godine iz budžeta Opštine biti izdvojeno za nevladin sektor u Kotor Varošu?
Datum odgovora:12.06.2016.god.
Vrijeme odgovora:14:19
Odgovor:Budžetom opštine Kotor Varoš za 2016. godinu za NVO sektor će biti izdvojeno 13.000 KM. Od tih sredstava 8.000 KM je predviđeno za stavku Udruženja građana i 5.000 KM je predviđeno za Javni poziv koji opština Kotor Varoš raspisuje za neprofitne organizacije.

Datum prijema: 11.06.2016. god.
Vrijeme prijema: 08:14
Pitanje:Gdje se u gradu Kotor Varošu mogu organizovati javni skupovi i kakva je procedura za organizovanje istih?
Datum odgovora:12.06.2016.god.
Vrijeme odgovora:08:55
Odgovor:Odlukom o određivanju prostora primerenih za održavanje javnih skupova Skupštine opštine Kotor-Varoš, određene su sledeće površine: prostor Trga Srpske palih boraca Kotor-Varoš; prostor ispred Centra za kulturu, sport iinformisanje Kotor Varoš, prostor kupališta,“Bjeline”,prostor ispred hotela,, ST.Petar “,i drugi prostori kiji imaju uslove za okupljanje većeg broja građana (stadioni, igrališta, dvorane i dr. odgovarajući prostori.

Datum prijema: 11.06.2016. god.
Vrijeme prijema: 13:15
Pitanje: Da li u osnovnim školama na području opštine Kotor Varoš nastavu izvode nastavnici koji su za to osposobljeni i koliko, prema podacima nadležnih opštinskih službi, u osnovnim školama radi nastavnika ili učitelja koji nemaju odgovarajuće kvalifikacije?
Datum odgovora:13.06.2016.god.
Vrijeme odgovora:12:48
Odgovor:Nastava u svim osnovnim školama na području opštine Kotor Varoš se odvija sa stručnim nastavnicima, a nestručno zastupljena nastava u sve tri osnovne škole na području Opštine je iz predmeta kao što su matematika, fizika, tehničko vaspitanje i ruski jezik.

Datum prijema: 13.06.2016. god.
Vrijeme prijema: 09:05
Pitanje: Da li će roditelji djece iz poplavama najugroženijih područja opštine Kotor Varoš imati određene benificije prilikom upisa djece u vrtić?
Datum odgovora:13.06.2016.god.
Vrijeme odgovora:14:09
Odgovor:Donošenje Odluke o subvencioniranju boravka djece u Vrtiću iz poplavama ugroženh područja opštine Kotor Varoš u nadležnosti je Osnivača predškolske ustanove, odnosno Skupštine opštine Kotor Varoš. Djeca iz porodica sa poplavljenih područja opštine imaju prednost pri upisu u Vrtić.