Početak radova na sanaciji vodovodne i kanalizacione mreže‏


KOTOR VAROŠ, 20. APRIL – Na području opštine Kotor Varoš počela je sanacija i rekonstrukcija gradske vodovodne mreže i proširenje kanalizacione mreže, ukupne vrijednosti projekta četiri miliona KM.

Dva miliona KM su kreditna sredstva Evropske investicione banke, 1,4 miliona KM su grant sredstva Vlade Republike Srpske, a 600.000 KM je učešće opštine u radovima koji su završeni u proteklom periodu.

Izvođač radova je preduzeće “Prijedorputevi”, a realizacija projekta se sastoji iz tri faze, koje čine sanacija postojećeg izvorišta, sanacija gradske vodovodne mreže i dovršetak gradske kanalizacione mreže. Rok izvođenja radova je 15 mjeseci.

Prema riječima načelnika opštine Kotor Varoš Dalibora Vučanovića, ovo je najznačajniji projekat u posljednjih 20 godina za gradsko područje.

– Stare i dotrajale cijevi biće zamijenjene novim, gubici vode će se smanjiti na minimum, a građani će dobiti kvalitetniju vodu za piće – istakao je Vučanović.

On je dodao da je glavni cilj projekta poboljšanje i unapređenje sistema vodosnabdijevanja i odvoda otpadnih voda na području opštine, te smanjenje gubitaka vode u sistemima.

Rekonstrukcija i proširenje vodovodnog i kanalizacionog sistema uticaće i na efikasno i održivo korišćenje vodnih resursa i zaštitu rijeke Vrbanje.