Počinje proljećna deratizacija


KOTOR VAROŠ, 15. MAJA – Na području opštine Kotor Varoš sutra /16. maj/ počinje obavezna proljećna sistematska deratizacija u cilju preventivne zaštite stanovništva od pojave i širenja zaraznih bolesti koje prenose glodari.

Deratizaciju će izvršiti firma “Dezinsekcija” Bijeljina, koja je ovlaštena ustanova za izvođenje i nadzor nad izvršenom deratizacijom.

Proljećna deratizacija trajaće do 20. maja.

Javnu deratizaciju treba izvršiti u objektima koji su vlasništvo opštine Kotor Varoš i to u matičnim uredima Kruševo Brdo, Šiprage, Grabovica, Obodnik, Maslovare, Liplje, Vrbanjci, Zabrđe i Vagani, u objektima Opštinske uprave Kotor Varoš , Stadion sportskih igara Kotor Varoš, Korito rijeke Vrbanje na izlazima kanalizacije na pet lokacija, a za sve ostale objekte troškove deratizacije snose sami korisnici.

Da bi akcija deratizacije bila što uspješnija mole se građani da omoguće stručnim ekipama izvođenje deratizacije, da onemoguće pristup djeci i domaćim životinjama zatrovanim mamcima, da zatrovanu masu ne diraju rukama i da se pridržavaju uputstava koja će im na terenu dati stručne ekipe, saopšteno je iz Opštinske uprave.