Privremeno finansiranje i dalje na snazi‏


KOTOR VAROŠ, 28. JANUARA – Skupština opštine Kotor Varoš donijela je odluku o privremenom finansiranju za februar.Raspored prihoda po budžetskim korisnicima i vrstama biće izvršen na nivou potrošnje za period od 1. februara do 28. februara prošle godine, a budžetski korisnici ne mogu počinjati kapitalna ulaganja i nove aktivnosti dok ne stupi na snagu Odluka o usvajanju budžeta opštine za 2015. godinu.