Prolongirana odluka o rebalansu budžeta za 2014. godinu


KOTOR VAROŠ, 30. DECEMBRA  – Odbornici skupštine opštine Kotor Varoš su na današnjoj redovnoj sjednici donijeli odluku o prolongiranju donošenja odluke o rebalansu budžeta za 2014. godinu kao i usvajanje budžeta za 2015. godinu, a do tada će biti na snazi odluka o privremenom finansiranju za period od 1.1. do 31.1.2015. godine.

Usvojena je odluka o oslobađanju obaveze plaćanja poreza na nepokretnosti u 2014. godini, a utvrđena je poreska stopa za 2015. godinu u visini od 0,06 % od procijenjene vrijednosti nepokretnosti. Na posljednjem ovogodišnjem zasjedanju lokalnog parlamenta usvojen je prijedlog prostornog plana opštine Kotor Varoš u periodu od 2011 – 2031. godine.
Odbornici su donijeli odluku o izradi Akcionog plana energetske efikasnosti do 2018. godine, a usvojen je program rada Skupštine opštine za narednu godinu.
Većinom glasova razriješeni su dosadašnji i imenovani novi članovi Nadzornog odbora Skupštine opštine Kotor Varoš.