Riješiti problem odvodnje oborinskih voda


KOTOR VAROŠ, 23. NOVEMBRA – Na današnjem sastanku načelnika opštine Kotor Varoš Zdenka Sakana i predstavnika Komunalnog preduzeća /KP/ „Bobas“ razgovarano je o stanju odvodnje oborinskih voda na gradskom području i mogućnostima rješavanja aktuelnih problema.

IMG-e4067e2f7645b53b28420d9d79be9b32-V

Konstatovano je da je neophodno izvršiti čišćenje armirano betonskih /AB/ šahtova i asfaltnog rigola na pojedinim lokacijama u gradskom području, kako ne bi dolazilo do zadržavanja vode na kolovozu.

Takođe, razgovarano je o planovima za narednu kalendarsku godinu u pogledu rješavanja problema odvodnje površinskih voda od padavina.