Usvojen izvještaj o izvršenju budžeta za prvih šest mjeseci


KOTOR VAROŠ, 21. SEPTEMBRA – Na današnjoj sjednici Skupštine opštine /SO/ Kotor Varoš usvojen je izvještaj o izvršenju budžeta opštine za prvih šest mjeseci.

Načelnik opštine Kotor Varoš Zdenko Sakan je naveo da iskazana razlika u iznosu od 460.748 KM između ostvarenih ukupnih rashoda i izdataka i ukupno ostvarenih prihoda predstavlja suficit budžeta opštine.

Budžetski prihodi i primici su ostvareni za 1,02 odsto više ili 97.176 KM u odnosu na rebalansom planirane za izvještajni period, dok je izvršenje budžetskih rashoda i izdataka manje za 3,83 odsto ili 363.572 KM“, naglasio je Sakan i napomenuo da su sve prispjele dugoročne obaveze po kreditima redovno isplaćivane, kao i kratkoročne obaveze za robu i usluge, bruto lična primanja, grantove, doznake i transfere.

IMG-2bd904264c36c28fc9a5027a040cb784-V

Odbornici lokalnog parlamenta su jednoglasno usvojili izvještaje o radu načelnika i Opštinske uprave za 2020. godinu.

Potrebnu većinu glasova su dobili i izvještaji o radu Dječijeg vrtića „Larisa Šugić“ i Opštinske boračke organizacije.

Za vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad na dva mjeseca imenovan je dosadašnji direktor Dragan Pejaković.

Usvojena je Program zimskog održavanja puteva na području opštine Kotor Varoš za sezonu 2021/22, kao i godišnji program rada kotorvaroškog Dječijeg vrtića.

Opremanjem učionice u zgradi Centra za kulturu, sport i informisanje uz stvaranje uslova za produženi boravak u aneksu kino-sale dodatno smo proširili naše kapacitete, tako da u vrtiću trenutno boravi 215 mališana raspoređenih u osam grupa“, istakao je direktor vrtića Mladen Tepić.

IMG-b9607ff313ce49f3020d356cea36fa05-V

Skupština opštine Kotor Varoš podržala je danas inicijativu Udruženja drvoprerađivača Republike Srpske “Final” u pogledu isporuke drvnih sortimenata drvoprerađivačima sa područja ove lokalne zajednice.

Skupština opštine Kotor Varoš preporučuje Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i Javnom preduzeću ‘Šume Republike Srpske’ da prioritet u isporukama drvnih sortimenata budu već ugovorene obaveze drvoprerađivača sa područja opštine Kotor Varoš”, naglašeno je u odluci koju je usvojio lokalni parlament.

Usvojene su informacije o radu Pravobranilaštva Republike Srpske – sjedište zamjenika pravobranioca Banjaluka za 2020. godinu, o realizovanoj proljetnoj sjetvi, o sprovođenju odluke o komunalnom redu i o stanju bezbjednosti na području opštine.

Po riječima komandira Policijske stanice Kotor Varoš Igora Kovačevića u prošloj godini je stopa kriminaliteta bila na zadovoljavajućem nivou, a broj krivičnih djela 77 je bio najmanji u posljednjnih pet godina.

IMG-eb192d73913313d41c7c614cd601abbb-V

Na sjednici je usvojena odluka o izmjeni Regulacionog plana “Kamena kuća dva” jer se na tom području planski uređuju javne površine, koje će biti ustupljene na prodaju potencijalnim investitorima za izgradnju stambeno poslovnih objekata.


Hit Counter provided by technology news