Замјеник начелника


Младен Тривуновић
замјеник начелника општине

Број канцеларије: 34
E-mail: mladentrivunovic@opstinakv.com


Права и дужности:
  • замјеник начелника извршава дужности које му повјери начелник општине
  • замјеник начелника замјењује начелника и дјелује у његово име када је начелник одсутан или спријечен у извршавању својих дужности,
  • замјеника начелника бира Скупштина општине, на приједлог начелника, у поступку предвиђеном за избор предсједника Скупштине општине, утврђен Статутом и Пословником Скупштине општине,
  • мандат замјеника начелника траје до краја мандата начелника општине, односно Скупштине општине.
Биографија

Рођен је 16.11.1975. године у Бурчи (МЗ Шипраге). Основну школу је завршио у Шипрагама, а средњу електротехничку школу у Бањалуци. На Шумарском факултету у Бањалуци је стекао звање дипломирани инжењер шумарства. По завршетку студија радио годину дана као професор у СШЦ „Никола Тесла“. Од 2001. до 2015. године је био запослен у Шумском газдинству „Врбања“ Котор Варош, гдје је обављао разне руководеће послове, од техничког директора до директора газдинства. Прије доласка на функцију замјеника начелника општине био је потпредсједник СО Котор Варош. У два мандата (2004-2008 и 2012-2016) је био одборник СДС-а у локалном парламенту. Ожењен је и отац троје дјеце.

 


Hit Counter provided by technology news