Zamjenik načelnika


Mladen Trivunović
zamjenik načelnika opštine

Broj kancelarije: 34
E-mail: mladentrivunovic@opstinakv.com


Prava i dužnosti:
  • zamjenik načelnika izvršava dužnosti koje mu povjeri načelnik opštine
  • zamjenik načelnika zamjenjuje načelnika i djeluje u njegovo ime kada je načelnik odsutan ili spriječen u izvršavanju svojih dužnosti,
  • zamjenika načelnika bira Skupština opštine, na prijedlog načelnika, u postupku predviđenom za izbor predsjednika Skupštine opštine, utvrđen Statutom i Poslovnikom Skupštine opštine,
  • mandat zamjenika načelnika traje do kraja mandata načelnika opštine, odnosno Skupštine opštine.
Biografija

Rođen je 16.11.1975. godine u Burči (MZ Šiprage). Osnovnu školu je završio u Šipragama, a srednju elektrotehničku školu u Banjaluci. Na Šumarskom fakultetu u Banjaluci je stekao zvanje diplomirani inženjer šumarstva. Po završetku studija radio godinu dana kao profesor u SŠC „Nikola Tesla“. Od 2001. do 2015. godine je bio zaposlen u Šumskom gazdinstvu „Vrbanja“ Kotor Varoš, gdje je obavljao razne rukovodeće poslove, od tehničkog direktora do direktora gazdinstva. Prije dolaska na funkciju zamjenika načelnika opštine bio je potpredsjednik SO Kotor Varoš. U dva mandata (2004-2008 i 2012-2016) je bio odbornik SDS-a u lokalnom parlamentu. Oženjen je i otac troje djece.