Nadležnosti


Nadležnosti odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti su:

• izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa i opštih akata u oblasti poslovanja preduzeća i privatnog preduzetništva, građevinske i prevozničke djelatnosti, snabdijevanja, trgovine, cijena ugostiteljstva, rada i radnih odnosa, statistike, razvojnog plana rada poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, lova, ribolova, veterinarske djelatnosti, obrazovanja i vaspitanja, nauke, kulture, fizičke kulture, zdravstva i odgovorno je za stanje u tim oblastima;
• primjenjuje propise Skupštine opštine i načelnika opštine,
• prati stanje u oblastima za koje je osnovano, pokreće inicijativu za rješavanje i predlaže rješavanje pitanja u tim oblastima;
• priprema za Skupštinu opštine i načelnika opštine razvojne planove, nacrte i prijedloge odluka, drugih propisa, opštih i pojedinačnih akata;
• priprema analitičko-informativne i druge materijale iz oblasti svoga djelokruga,
• vrši upravne, stručne i administrativne te druge poslove iz oblasti svog djelokruga;
• vrši i druge poslove koje mu, u skladu sa zakonom, povjeri Skupština opštine i načelnik opštine.

U okviru Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti obrazuju se dva odsjeka, i to:
1. Odsjek za privredu i razvoj
2. Odsjek za poljoprivredu i društvene djelatnosti