Održana sjednica Privrednog savjeta


KOTOR VAROŠ, 19. SEPTEMBRA – Na današnjoj sjednici Privrednog savjeta je istaknuto da je pripremljen Regulacioni plan za izgradnju javnog parkinga kod fabrike obuće Sportek, koji će biti razmatran na narednoj sjednici Skupštine opštine.

Ukoliko dobije potrebnu većinu glasova krenuće se u realizaciju ovog projekta.

PS 2

Konstatovano je da je za uređenje školske radionice za praktičnu nastavu resorno ministarstvo obezbijedilo donaciju od 30.000 KM, te da je neophodno uraditi predmjer i predračun radova, a preostala neophodna sredstva osigurati u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske ili rebalansom budžeta.

Jednoglasno je usvojen izvještaj o radu Privrednog savjeta za 2021. godinu, a analizirani su i rezultati istraživanja privrednog sektora o uslovima poslovanja, kvalitetu komunalnih usluga i potreba za radnom snagom.