Poziv za članstvo u Omladinskoj banci


KOTOR VAROŠ, 27. MARTA – Omladinska banka Kotor Varoš, u saradnji sa Fondacijom Mozaik i opštinom Kotor Varoš, objavljuje poziv za sedam članova ili članica u Odbor.

Poziv je otvoren za sve mlade, od 17 do 30 godina, koji borave na teritoriji opštine Kotor Varoš i koji imaju želju i volju da posvete svoje vrijeme aktivnostima programa.

Program omogućava mladim ljudima da uzmu aktivno učešće u razvoju svoje zajednice kroz:

1) Pisanje i realizaciju projekata društvenog značaja;
2) Učešća u raspodjeli fondova;
3) Pokretanju vlastitog biznisa.

Poziv je otvoren do 10.04.2023. godine (do 14.00 časova), a detalje poziva i prijavu pogledaj na lonac.pro.

Ako želiš, pročitaj više o Programu Omladinske banke i o tome kako funkcioniše Odbor, a prati i facebook stranicu Omladinske banke Kotor Varoš.